محله عودلاجان

محله عودلاجان


تور تهرانگردی | 1 روزه

در تور تهران‌گردی کلوت گذری خاطره‌انگیز خواهیم داشت بر تهران قدیم و هم‌قدم با هم محله‌ی عودلاجان را زیرپا می‌گذاریم و از کنیسه‌ی رقیه و کنیسه‌ی عذرا تا تیمچه‌ی اکبریان، امامزاده یحیی عودلاجان، خانه‌ی فخرالملوک، حمام تاریخی نواب، خانه‌ی تاریخی مدرس و خانه‌ی تاریخی مهربان را یک به یک بازدید می‌کنیم و لذت حضور در تاریخ معاصر را با گشت‌وگذار در حوالی تهران قدیم تجربه می‌کنیم.


اجراهای محله عودلاجان

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
741/871 تور تهرانگردی موجود
1 روزه 1398-03-24 1398-03-24
741/1582/1122 محله عودلاجان موجود
1 روزه 1398-03-30 1398-03-30
741/1582/1123 محله عودلاجان موجود
1 روزه 1398-03-31 1398-03-31
741/1582/1124 محله عودلاجان موجود
1 روزه 1398-04-13 1398-04-13
741/1582/1125 محله عودلاجان موجود
1 روزه 1398-04-14 1398-04-14
741/1582/1126 محله عودلاجان موجود
1 روزه 1398-04-20 1398-04-20
741/1582/1127 محله عودلاجان موجود
1 روزه 1398-04-21 1398-04-21
741/1582/1128 محله عودلاجان موجود
1 روزه 1398-04-27 1398-04-27
741/1582/1129 محله عودلاجان موجود
1 روزه 1398-04-28 1398-04-28
741/1122 محله عودلاجان موجود
1 روزه 1398-03-30 1398-03-30
741/1123 محله عودلاجان موجود
1 روزه 1398-03-31 1398-03-31
741/1124 محله عودلاجان موجود
1 روزه 1398-04-13 1398-04-13
741/1125 محله عودلاجان موجود
1 روزه 1398-04-14 1398-04-14
741/1126 محله عودلاجان موجود
1 روزه 1398-04-20 1398-04-20
741/1127 محله عودلاجان موجود
1 روزه 1398-04-21 1398-04-21
741/1128 محله عودلاجان موجود
1 روزه 1398-04-27 1398-04-27
741/1129 محله عودلاجان موجود
1 روزه 1398-04-28 1398-04-28