تور تهرانگردی

تور تهرانگردی


پرسه زنی در شهر | 1 روزه

در تور تهران‌گردی کلوت گذری خواهیم داشت بر تهران قدیم و هم‌قدم با هم از کاخ گلستان گرفته تا سردر باغ ملی، خزانه‌ی جواهرات، مدرسه‌ی دارالفنون، خیابان ناصرخسرو و موزه‌ی ملک را بازدید می‌کنیم و لذت حضور در تاریخ معاصر را در این نقاط تجربه می‌کنیم و با طعم یک استکان چای در کوچک‌ترین چای‌خانه‌ی بازار تهرانگردی‌مان را تکمیل می‌کنیم.


اجراهای تور تهرانگردی

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
739/870 پرسه زنی در شهر موجود
1 روزه 1398-03-28 1398-03-28
739/1576/1109 پرسه زنی در شهر موجود
1 روزه 1398-04-04 1398-04-04
739/1576/1110 پرسه زنی در شهر موجود
1 روزه 1398-04-11 1398-04-11
739/1576/1111 پرسه زنی در شهر موجود
1 روزه 1398-04-18 1398-04-18
739/1576/1112 پرسه زنی در شهر موجود
1 روزه 1398-04-25 1398-04-25
739/1109 پرسه زنی در شهر موجود
1 روزه 1398-04-04 1398-04-04
739/1110 پرسه زنی در شهر موجود
1 روزه 1398-04-11 1398-04-11
739/1111 پرسه زنی در شهر موجود
1 روزه 1398-04-18 1398-04-18
739/1112 پرسه زنی در شهر موجود
1 روزه 1398-04-25 1398-04-25