خیاو و مشگین شهر - کاروانسرای سنگی

خیاو و مشگین شهر - کاروانسرای سنگی


| 3.5 روزه

در سفر به دامنه های سبلان با کلوت دیداری خواهیم داشت شهر مشگین شهر و پل معلق این شهر، پیمایش قسمتی از شیروان دره سی و دیدار از دریاچه های آت گلی و جیران گلی، شهر و قبرستان تاریخی یئری، ییلاق ملک سویی، پیمایش قسمتی از جهنم دره و بازدید از آبشار کرکر و استفاده از آب گرم های طبیعی منطقه 


اجراهای خیاو و مشگین شهر - کاروانسرای سنگی

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
730/1134 موجود
3.5 روزه 1398-04-05 1398-04-08
730/2017/750 هتل - اتوبوس VIP - دامنه های سبلان موجود
3.5 روزه 1398-06-17 1398-06-20