ییلاق ماسال - اقامتگاه محلی

ییلاق ماسال - اقامتگاه محلی


| 2روزه

در تورماسال، لذت حضور و راهپیمایی در جنگل‌های مه‌گرفته و رویایی را در کنار هم و پابه‌پای یک‌دیگر تجربه می‌کنیم. دیدار و هم‌نشینی با درختانی انبوه و شگفت که هریک به‌تنهایی روایت‌گر داستانی از غربت و شکوه جنگل در ییلاق سوئه چاله و منطقه‌ی  اولسبلنگاه در جغرافیای سبز پهنه‌ی شمال ایران‌زمین است.


اجراهای ییلاق ماسال - اقامتگاه محلی

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
721//1537 موجود
2روزه 1398-04-06 1398-04-07
721/1537/2821 موجود
2روزه 1398-09-28 1398-09-29
721/1537/2826 موجود
2روزه 1398-08-05 1398-05-06
721/1537/2827 موجود
2روزه 1398-08-15 1398-08-16