ییلاق اولسبلنگاه - کلبه چوبی - اتوبوس توریستی

ییلاق اولسبلنگاه - کلبه چوبی - اتوبوس توریستی


| 2روزه

در تور ماسال، لذت حضور و راهپیمایی در جنگل‌های مه‌گرفته و رویایی را در کنار هم و پابه‌پای یک‌دیگر تجربه می‌کنیم. دیدار و هم‌نشینی با درختانی انبوه و شگفت که هریک به‌تنهایی روایت‌گر داستانی از غربت و شکوه جنگل در ییلاق سوئه چاله و منطقه‌ی  اولسبلنگاه در جغرافیای سبز پهنه‌ی شمال ایران‌زمین است.


اجراهای ییلاق اولسبلنگاه - کلبه چوبی - اتوبوس توریستی

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
721//1537 موجود
2روزه 1398-04-06 1398-04-07