عروسی عشایر قشقایی

عروسی عشایر قشقایی


| 3.5 روزه

تور عروسی قشقایی  خبر از شوری عظیم و باشکوه در ایل می‌دهد که جشنی از رنگ و ساز و آواز است؛ جشنی از شور و شادیِ عروسی در ایلی بزرگ که همراه با چوب‌بازی و حرکات آیینی خواهدبود. حضور درچنین مراسمی اتفاقی بی‌تکرار و یگانه برای هر گردشگر  است.


اجراهای عروسی عشایر قشقایی

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
703/705 موجود
3.5 روزه 1398-12-09 1398-12-10