تجربه‌ی آوا و صدا در طبیعت

تجربه‌ی آوا و صدا در طبیعت


| 2 روزه

ما گروهی به طبیعت می‌رویم تا به اجرای موسیقی با سازهای گوناگون بر پایه‌ی بداهه بپردازیم؛ این کار تجربه‌ای جدید و متفاوت از هم‌صدایی به شرکت‌کنندگان انتقال می‌دهد. در یک گروه با سازهای مختلف از اقصا‌ نقاط کره‌ی زمین به بداهه‌نوازی می‌پردازیم تا با فعال‌سازیِ احساس و تلقی، آگاهی و تصور، صوت و زبان، ادراک ارتباط و شناخت و حرکت، خلاقانه اعتمادبه‌نفس و در همین لحظه بودن را به موازنه‌ی آرامش، توانمندی و گشایش، به اشتراک بگذاریم. هیچ پیش‌شرطی ضرورت ندارد. لازم نیست به حتم سازی بنوازیم یا در زمینه‌ی تئوریِ موسیقی، تحصیل کرده باشیم؛ چرا که کارکرد عملی موسیقی در "سفر با سلام" ارایه‌ی روش و آشنایی با امکانات صدا و موسیقی برای شرکت‌کنندگان است که بتوانند کارایی روش‌ها را به شخصه تجربه کنند و به این ترتیب مشارکت بیشتری در حفظ سلامتی خود و اجتماع‌شان داشته باشند.


اجراهای تجربه‌ی آوا و صدا در طبیعت

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
700/887 موجود
2 روزه 1398-04-13 1398-04-14