دامنه های دماوند

دامنه های دماوند


جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام) | 1 روزه

آمیختگی علم موسیقیِ روز جهان با طبیعت پرشکوه، نسخه ­ای بی­ همتا برای رهایی از  دغدغه ­های روزمره و آشفتگی ­های پیاپیِ ذهن ساخته است. شرکت آفتاب کلوت با بهره ­گیری از دانش و هنرِ استاد "سلام ریاضی"، یکی از برجسته­ ترین اساتید موسیقی درمانی ایران، تور "سفر با سلام" را برای دوست­داران و همراهان همیشگیِ تورهای ویژه، به ارمغان آورده و به این ترتیب، مسیر دسترسی به سفر­های این چنینی را هزاران کیلومتر کاهش داده است. در این سفر با سازهای مختلف، به بداهه نوازیِ آزاد می­پردازیم تا با فعال سازیِ احساس و تلقی، آگاهی و تصور، صوت و زبان، ادراک و ارتباط و شناخت و حرکت، به شکل خلاقانه اعتماد به نفس و در همین لحظه بودن را با موازنه ­ی آرامش، توانمندی و گشایش، به اشتراک بگذاریم.


اجراهای دامنه های دماوند

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
700/876 جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام) موجود
1 روزه 1398-04-28 1398-04-28
700/1508/875 جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام) موجود
1 روزه 1398-05-04 1398-05-04
700/1508/876 جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام) موجود
1 روزه 1398-04-28 1398-04-28
700/1508/877 جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام) موجود
1 روزه 1398-04-21 1398-04-21
700/1508/878 جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام) موجود
1 روزه 1398-04-14 1398-04-14
700/1508/879 جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام) موجود
1 روزه 1398-03-31 1398-03-31
700/1510/886 جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام) موجود
2 روزه 1398-03-30 1398-03-31
700/1510/887 جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام) موجود
2 روزه 1398-04-13 1398-04-14
700/1510/888 جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام) موجود
2 روزه 1398-04-20 1398-04-21
700/1510/889 جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام) موجود
2 روزه 1398-04-27 1398-04-28
700/1510/890 جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام) موجود
2 روزه 1398-05-03 1398-05-04
700/875 جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام) موجود
1 روزه 1398-05-04 1398-05-04
700/877 جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام) موجود
1 روزه 1398-04-21 1398-04-21
700/878 جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام) موجود
1 روزه 1398-04-14 1398-04-14
700/879 موجود
1 روزه 1398-03-31 1398-03-31
700/886 جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام) موجود
2 روزه 1398-03-30 1398-03-31
700/887 موجود
2 روزه 1398-04-13 1398-04-14
700/888 جادوی آمیختگی موسیقی با طبیعت (سفر با سلام) موجود
2 روزه 1398-04-20 1398-04-21