لوزان -پاریس

لوزان -پاریس


| 7روز

در تور سوئیس فرانسه به دیدن بخش قدیمی لوزان می‌رویم و کلیسای جامع، موزه‌ی المپیک، میدان سنت فرانسواز، روستاهای گرویر و بروک و کارخانه‌ی جذاب شکلات سازی را زیرپا می‌گذاریم. درگام بعد، گشت‌وگذار در پاریس را از خیابان شانزه‌لیزه و کلیسای نوتردام آغاز و با محله‌ی مونتمارتر،کلیسای سکره کور و برج ایفل به پایان می‌رسانیم.


اجراهای لوزان -پاریس

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
650//1481 موجود
7روز 1398-06-14 1398-06-20
650/1481/1011 لوزان -پاریس موجود
7روز 1398-06-14 1398-06-20
650//1762 موجود
7روز 1398-05-29 1398-06-04
650/1762/1763 موجود
7روز 1398-05-29 1398-06-04