پاریس

پاریس


| 6 روزه

در تور فرانسه، سفری می‌کنیم به سرزمین عشاق؛ شهر رویاها، پاریس دوست‌داشتنی. به‌یاد تمام قصه‌هایی که از پاریس شنیده‌ایم، شانزه‌لیزه را قدم می‌زنیم. از تماشای ساختمان اپرای گارنیه، برج ایفل، دروازه‌ی پیروزی و میدان کنکورد لذت می‌بریم. به‌یاد روزهای کودکی، گوژپشت را در کلیسای نوتردام متصور می‌شویم و در خیابان ریوولی و بلوار سن‌ژرمن خاطره می‌سازیم. درنهایت مدهوش از عطر قهوه‌های پاریسی به دیدن کاخ ورسای می‌رویم و پاریس را در فکر و ذهنمان به زیبایی حک می‌کنیم.


اجراهای پاریس

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
632/633 موجود
6 روزه 1398-01-09 1398-01-12
632/1473/4292 موجود
6 روزه 1401-04-23 1401-04-28
632/1473/4293 موجود
6 روزه 1401-05-07 1401-05-12