لرستان / چهارمحال بختیاری همنشینی با عشایر

لرستان / چهارمحال بختیاری همنشینی با عشایر


اکوسافاری شیخ علی خان، سراقا سید ، بزنوید ، دورود | 4 روزه

در دل طبیعت با شکوه و وحشی چهار محال و بختیاری فرصتی برای ارام گرفتن است و این بار تجربه ای ملموس از سبک متفاوت زندگی، شبی با عشایر پرتلاش سبز کوه به ما خواهد اموخت که...................


اجراهای لرستان / چهارمحال بختیاری همنشینی با عشایر

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
607/608 اکوسافاری شیخ علی خان، سراقا سید ، بزنوید ، دورود موجود
4 روزه 1398-04-04 1398-04-07