کسیلیان رود

کسیلیان رود


| 1 روزه

در تور کسیلیان رود، به منطقه‌ی زیبا و حیرت‌انگیز شیرگاه سفر می‌کنیم. لذت حضور در جنگل و راهپیمایی جنگلی همراه رودخانه‌نوردی در رودخانه‌ی کسیلیان‌رود را در این سفر تجربه می‌کنیم. دیدار و هم‌نشینی با درختانی انبوه و  شنا در حوضچه‌های عمیق و مهیج این نقطه از شیرگاه هیجان جنگل‌نوردی‌مان را چندبرابر می‌کند.


اجراهای کسیلیان رود

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
514/995 موجود
1 روزه 1398-03-23 1398-03-23
514/2102/2103 موجود
1 روزه 1398-05-04 1398-05-04