تور پلنگ دره

تور پلنگ دره


خاطرات خیس | 1 روزه

در تور پلنگ‌دره، سفری خاطره‌انگیز و رویایی خواهیم داشت به منطقه‌ی شیرگاه و جنگل‌های سوادکوه و لذت راهپیمایی جنگلی را کنار هیجان رودخانه‌نوردی تجربه می‌کنیم. دیدار و هم‌نشینی با درختانی انبوه و شگفت که هریک به‌تنهایی روایت‌گر داستانی از غربت و شکوه جنگل در جغرافیای سبز پهنه‌ی شمال ایران‌زمین هستند.


اجراهای تور پلنگ دره

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
513/974 خاطرات خیس موجود
1 روزه 1397-03-10 1397-03-10
513/1393/1073 خاطرات خیس موجود
1 روزه 1398-03-31 1398-03-31
513/1393/1074 خاطرات خیس موجود
1 روزه 1398-04-14 1398-04-14
513/1393/1075 خاطرات خیس موجود
1 روزه 1398-04-21 1398-04-21
513/1393/1076 خاطرات خیس موجود
1 روزه 1398-04-28 1398-04-28
513/1073 خاطرات خیس موجود
1 روزه 1398-03-31 1398-03-31
513/1074 خاطرات خیس موجود
1 روزه 1398-04-14 1398-04-14
513/1075 خاطرات خیس موجود
1 روزه 1398-04-21 1398-04-21
513/1076 خاطرات خیس موجود
1 روزه 1398-04-28 1398-04-28