خاطرات خیس

خاطرات خیس


| 1 روزه

در تور پلنگ‌دره، سفری خاطره‌انگیز و رویایی خواهیم داشت به منطقه‌ی شیرگاه و جنگل‌های سوادکوه و لذت راهپیمایی جنگلی را کنار هیجان رودخانه‌نوردی تجربه می‌کنیم. دیدار و هم‌نشینی با درختانی انبوه و شگفت که هریک به‌تنهایی روایت‌گر داستانی از غربت و شکوه جنگل در جغرافیای سبز پهنه‌ی شمال ایران‌زمین هستند.


اجراهای خاطرات خیس

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
513/972 موجود
1 روزه 1398-03-24 1398-03-24
513/1393/1074 خاطرات خیس موجود
1 روزه 1398-04-14 1398-04-14
513/1393/1075 خاطرات خیس موجود
1 روزه 1398-04-21 1398-04-21
513/1393/1076 خاطرات خیس موجود
1 روزه 1398-04-28 1398-04-28
513/1393/1809 موجود
1 روزه 1398-04-07 1398-04-07