رفتینگ چالوس

رفتینگ چالوس


| 1 روزه

سفری ماجراجویانه و پر هیجان؛ رفتینگ بر روی رودخانه چالوس


اجراهای رفتینگ چالوس

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
512//1385 موجود
1 روزه 1398-03-30 1398-03-30