پایتخت شاه طهماسب صفوی

پایتخت شاه طهماسب صفوی


| 1 روزه

سفر به پایتخت شاه طهماسب صفوی؛ بازدید از اولین خیابان ایران خیابان سپه، دروازه تهران، دروازه درب کوشک، حمام قجر، آب انبار سردار بزرگ، عمارت چهلستون، دروازه درب کوشک، حسینیه امینی ها، کاروانسرای سعد‌السلطنه، بازار قزوین، مقبره شازده حسین، موزه قزوین و مسجد عتیق


اجراهای پایتخت شاه طهماسب صفوی

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
501/932 موجود
1 روزه 1398-03-24 1398-03-24
501/1354/1057 پایتخت شاه طهماسب صفوی موجود
1 روزه 1398-04-14 1398-04-14
501/1354/1058 پایتخت شاه طهماسب صفوی موجود
1 روزه 1398-04-21 1398-04-21
501/1354/1059 پایتخت شاه طهماسب صفوی موجود
1 روزه 1398-04-28 1398-04-28