پایتخت شاه طهماسب صفوی

پایتخت شاه طهماسب صفوی


| 1 روزه

در تور یک‌روزه‌ی قزوین، پایتخت شاه طهماسب صفوی به دیدار دروازه تهران و دروازه‌ی درب کوشک، حمام قجر، آب انبار سردار بزرگ، عمارت چهلستون، حسینیه امینی‌ها، مقبره‌ی شازده حسین، موزه‌ی قزوین و مسجد عتیق، آب انبار سردار بزرگ، کاروانسرای سعد‌السلطنه و بازار بزرگ قزوین می‌رویم. در بازدید از کهن دیار قزوین در اولین خیابان ایران با نام خیابان سپه قدم می‌زنیم و تاریخ را در سنگفرش‌های خیابان زنده و احیا می‌کنیم.


اجراهای پایتخت شاه طهماسب صفوی

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
501/932 موجود
1 روزه 1398-03-24 1398-03-24