تور قزوین

تور قزوین


پایتخت شاه طهماسب صفوی | 1 روزه

در تور قزوین، پایتخت شاه طهماسب صفوی به دیدار دروازه تهران و دروازه‌ی درب کوشک، حمام قجر، آب انبار سردار بزرگ، عمارت چهلستون، حسینیه امینی‌ها، مقبره‌ی شازده حسین، موزه‌ی قزوین و مسجد عتیق، آب انبار سردار بزرگ، کاروانسرای سعد‌السلطنه و بازار بزرگ قزوین می‌رویم. در بازدید از کهن دیار قزوین در اولین خیابان ایران با نام خیابان سپه قدم می‌زنیم و تاریخ را در سنگفرش‌های خیابان زنده و احیا می‌کنیم.


اجراهای تور قزوین

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
501/800 پایتخت شاه طهماسب صفوی تکمیل
1 روزه 1398-02-06 1398-02-06
501/1354/1056 پایتخت شاه طهماسب صفوی موجود
1 روزه 1398-03-31 1398-03-31
501/1354/1057 پایتخت شاه طهماسب صفوی موجود
1 روزه 1398-04-14 1398-04-14
501/1354/1058 پایتخت شاه طهماسب صفوی موجود
1 روزه 1398-04-21 1398-04-21
501/1354/1059 پایتخت شاه طهماسب صفوی موجود
1 روزه 1398-04-28 1398-04-28
501/1056 پایتخت شاه طهماسب صفوی موجود
1 روزه 1398-03-31 1398-03-31
501/1057 پایتخت شاه طهماسب صفوی موجود
1 روزه 1398-04-14 1398-04-14
501/1058 پایتخت شاه طهماسب صفوی موجود
1 روزه 1398-04-21 1398-04-21
501/1059 پایتخت شاه طهماسب صفوی موجود
1 روزه 1398-04-28 1398-04-28
501/1354/1754 تست موجود
1 روزه 1398-04-05 1398-04-06