تور قلعه رودخان

تور قلعه رودخان


تماشای توامان تاریخ و طبیعت | 1 روزه

در تور قلعه رودخان بعد از راهپیمایی جنگلی میان انبوه درختان سبز و متراکم منطقه با پشت سرگذاشتن چندین پله به دژی عظیم به اسم رودخان یا قلعه‌ی حسامی می‌رسیم که منظره‌ی زیبایی از دریا را در دل جنگل و در ارتفاعات به شما می‌دهد. در ادامه‌ی سفر، سری به شهر زیبای فومن می‌زنیم و بعد از گشت‌وگذار و خوردن کلوچه‌های فومنی باز می‌گردیم.


اجراهای تور قلعه رودخان

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
489/859 تماشای توامان تاریخ و طبیعت موجود
1 روزه 1398-02-13 1398-02-13
489/1335/860 تماشای توامان تاریخ و طبیعت موجود
1 روزه 1398-03-31 1398-03-31
489/1335/1082 تماشای توامان تاریخ و طبیعت موجود
1 روزه 1398-04-14 1398-04-14
489/1335/1083 تماشای توامان تاریخ و طبیعت موجود
1 روزه 1398-04-21 1398-04-21
489/1335/1084 تماشای توامان تاریخ و طبیعت موجود
1 روزه 1398-04-28 1398-04-28
489/860 تماشای توامان تاریخ و طبیعت موجود
1 روزه 1398-03-31 1398-03-31
489/1082 تماشای توامان تاریخ و طبیعت موجود
1 روزه 1398-04-14 1398-04-14
489/1083 تماشای توامان تاریخ و طبیعت موجود
1 روزه 1398-04-21 1398-04-21
489/1084 تماشای توامان تاریخ و طبیعت موجود
1 روزه 1398-04-28 1398-04-28