تور ماسوله و دریاچه سقالکسار

تور ماسوله و دریاچه سقالکسار


قدم بر دوش خانه ها | 1 روزه

در تور ماسوله و دریاچه‌ی سقالکسار به دیدن معروف‌ترین روستای پلکانی ایران با نام ماسوله می‌رویم و با کوچه‌پس‌کوچه‌های پلکانی و گلدان‌های شمعدانی عکس یادگاری می‌گیریم و بعد از خوردن کلوچه‌های فومنی به‌طرف سقالکسار و پاک‌ترین دریاچه‌ی ایران می‌رویم. دریاچه‌ای آرام و زیبا که هرطرف از آن طبیعتی پرشور و چشم‌نواز را شاهد خواهید بود.


اجراهای تور ماسوله و دریاچه سقالکسار

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
484/850 قدم بر دوش خانه ها موجود
1 روزه 1397-02-13 1397-02-13
484/1331/939 قدم بر دوش خانه ها موجود
1 روزه 1398-04-07 1398-04-07
484/1331/1005 قدم بر دوش خانه ها موجود
1 روزه 1398-03-31 1398-03-31
484/1331/1060 قدم بر دوش خانه ها موجود
1 روزه 1398-04-14 1398-04-14
484/1331/1061 قدم بر دوش خانه ها موجود
1 روزه 1398-04-21 1398-04-14
484/1331/1062 قدم بر دوش خانه ها موجود
1 روزه 1398-04-28 1398-04-28
484/939 قدم بر دوش خانه ها موجود
1 روزه 1398-04-07 1398-04-07
484/1005 قدم بر دوش خانه ها موجود
1 روزه 1398-03-31 1398-03-31
484/1060 قدم بر دوش خانه ها موجود
1 روزه 1398-04-14 1398-04-14
484/1061 قدم بر دوش خانه ها موجود
1 روزه 1398-04-21 1398-04-14
484/1062 قدم بر دوش خانه ها موجود
1 روزه 1398-04-28 1398-04-28