تور همدان

تور همدان


هگمتانه پایتخت مادها | 1 روزه

در تور همدان به پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین و یادگار دوران مادها سفر می‌کنیم و تاریخ را از بقایای تپه‌های هگمتانه تا کتیبه‌های گنجنامه و مقبره‌ی استرو مردخای و گنبد علویان مرو می‌کنیم و گذر زمان را در شهری به قدمت ایران زمین به تماشا می‌نشینیم. در ادامه‌ی سفر به احترام بزرگانی چون بوعلی سینا و باباطاهر کلاه از سر برمی‌داریم و بر سر مزارشان حاضر می‌شویم.


اجراهای تور همدان

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
474/796 هگمتانه پایتخت مادها موجود
1 روزه 1397-03-03 1397-03-03
474/1308/477 هگمتانه پایتخت مادها موجود
1 روزه 1398-03-31 1398-03-31
474/1308/1045 هگمتانه پایتخت مادها موجود
1 روزه 1398-04-14 1398-04-14
474/1308/1046 هگمتانه پایتخت مادها موجود
1 روزه 1398-04-21 1398-04-21
474/1308/1047 هگمتانه پایتخت مادها موجود
1 روزه 1398-04-28 1398-04-28
474/477 هگمتانه پایتخت مادها موجود
1 روزه 1398-03-31 1398-03-31
474/1045 هگمتانه پایتخت مادها موجود
1 روزه 1398-04-14 1398-04-14
474/1046 هگمتانه پایتخت مادها موجود
1 روزه 1398-04-21 1398-04-21
474/1047 هگمتانه پایتخت مادها موجود
1 روزه 1398-04-28 1398-04-28