هگمتانه پایتخت مادها

هگمتانه پایتخت مادها


| 1 روزه

در تور همدان به پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین و یادگار دوران مادها سفر می‌کنیم و تاریخ را از بقایای تپه‌های هگمتانه تا کتیبه‌های گنجنامه و مقبره‌ی استرو مردخای و گنبد علویان مرو می‌کنیم و گذر زمان را در شهری به قدمت ایران زمین به تماشا می‌نشینیم. در ادامه‌ی سفر به احترام بزرگانی چون بوعلی سینا و باباطاهر کلاه از سر برمی‌داریم و بر سر مزارشان حاضر می‌شویم.


اجراهای هگمتانه پایتخت مادها

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
474/795 موجود
1 روزه 1398-03-24 1398-03-24