هفت رنگ خیال

هفت رنگ خیال


| 1 روزه

در تور جنگل انجیلی، پا بر جغرافیایی از جنگل‌های ایران می‌گذاریم که معجزه‌ی رنگ و نور را در طبیعت زنده و روشن جنگل‌های انجیلی خواهید دید؛ درختانی انبوه و پررمز و راز که هریک روایت‌گر داستانی از عمق غربت این درختان بلندقامت و فریبنده هستند. راهپیمایی در جنگل‌های انجیلی تا آبشار ولیلا از تجربه‌های بکر گذر از پهنه‌ی سبز این منطقه خواهد بود.


اجراهای هفت رنگ خیال

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
464/467 موجود
1 روزه 1398-03-24 1398-03-24