جنگل نوردی

جنگل نوردی


| 1 روزه

در تور جنگل ارفع‌ده  قدم بر بخشی از جغرافیای جنگل‌های ایران می‌گذاریم که معجزه‌ی رنگ و نور را در طبیعت به‌وضوح خواهید دید. درختانی انبوه و پررمز و راز که هریک به‌خودی خود روایت‌گر داستانی از عمق غربت این درختان بلندقامت و فریبنده هستند. در  این تور از جنگل ارفعده تا چشمه‌ی پراو، دست در دست طبیعت راهپیمایی خواهیم داشت.


اجراهای جنگل نوردی

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
449/452 موجود
1 روزه 1398-03-24 1398-03-24