مرداب هسل - پیاده‌روی

مرداب هسل - پیاده‌روی


| 1 روزه

در تور مرداب هسل در یک پیاده‌روی جنگلی در جنگل‌های مشعل چالوس هم‌راه و هم‌قدم می‌شویم در مسیری دلنشین به سمت مردابی خیال‌انگیز و حیرت‌آور با نام مرداب هسل که تصور و تخیل از طبیعت را تا مرز واقعیت جابه‌جا می‌کند. تجربه‌ای از تماشای پیکار رنگ‌ها در چهارفصل سال که دلبری طبیعت را تمام و کمال به‌رخ طبیعت‌گردان می‌کشد.


اجراهای مرداب هسل - پیاده‌روی

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
439/785 موجود
1 روزه 1398-02-06 1398-02-06
439/1264/4335 موجود
1 روزه 1401-04-10 1401-04-10