سر به فلک

سر به فلک


| 1 روزه

در تور جنگل راش، پا بر جغرافیایی از جنگل‌های ایران می‌گذاریم که معجزه‌ی رنگ و نور را در طبیعت زنده و روشن جنگل‌های راش خواهید دید؛ درختانی انبوه و پررمز و راز که هریک روایت‌گر داستانی از عمق غربت این درختان بلندقامت و فریبنده هستند. راهپیمایی در جنگل‌های راش از تجربه‌های بکرِ گذر از پهنه‌ی سبز این منطقه خواهد بود.


اجراهای سر به فلک

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
437/783 موجود
1 روزه 1398-03-24 1398-03-24