جنگل‌های لفور

جنگل‌های لفور


| 1 روزه

در تور آبشار ترز، پا بر جغرافیایی از جنگل‌های ایران می‌گذاریم که معجزه‌ی رنگ و نور را در طبیعت زنده و روشن این منطقه‌ی سبز خواهید دید؛ درختانی انبوه و پررمز و راز که هریک روایت‌گر داستانی از عمق غربت این درختان بلندقامت و فریبنده هستند. راهپیمایی در جنگل‌‌های لفور تا آبشار ترز از تجربه‌های بکر گذر از پهنه‌ی سبز این منطقه خواهد بود.


اجراهای جنگل‌های لفور

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
429/861 موجود
1 روزه 1398-03-24 1398-03-24