خراسان کهن - اقامتگاه سنتی

خراسان کهن - اقامتگاه سنتی


| 3.5 روزه

در تور خواف و نشتیفان به دیدار صنعتی کهن در فرهنگ ایران باستان خواهیم رفت با نام آسبادهای نشتیفان که با‌وجود صنعت ساخت آسیاب‌های بادی، علم و هنر ایرانی را در شهر خواف به رخ جهانیان می‌کشد. عظمت تاریخ این بخش از سرزمین خراسان را می‌توان باافتخار در مدرسه‌ی غیاثیه‌ی خرگرد، کوشک و آبگرم سلامی، مقبره‌ی پیر احمد خوافی و مسجد ملک زوزن، به وضوح دید.


اجراهای خراسان کهن - اقامتگاه سنتی

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
427/684 تکمیل
3.5 روزه 1398-01-03 1398-01-06