اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP - پایتخت هخامنشیان

اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP - پایتخت هخامنشیان


| 3.5 روزه

در تور شیراز، پا به سرزمین شعر و شور و عشق، شیراز می‌گذاریم. تاریخ شکوهمند و پرافتخار ایران عزیز را در اوج غرور میان ستون‌ها و سرستون‌های تخت‌جمشید و کاخ‌ها و سنگ‌نوشته‌های پاسارگاد، نقش رجب و نقش رستم جست‌وجو می‌کنیم و مست و مدهوش از عطر بهارنارنج، خاطرات شیراز را در خاطرمان، خاطره می‌کنیم.


اجراهای اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP - پایتخت هخامنشیان

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
394/812 موجود
3.5 روزه 1398-03-13 1398-03-16