بوشهر و سیراف - هتل

بوشهر و سیراف - هتل


| 6.5 روزه

در تور بوشهر و سیراف به سواحل نیلگون خلیجی خواهیم رفت که هرگوشه از ساحل تماشایی آن آب و رنگی  ویژه دارد. لذت قدم‌زدن روی سواحل بکر ماسه‌ای و تجربه‌ی بازدید از تاریخ کهن این سرزمین خواستنی که گوشه‌ای از آن در عمارت دهدشتی، عمارت کازرونی، مدرسه‌ی سعادت بوشهر و موزه‌ی رئیسعلی و بخشی دیگر در بندر تاریخی و قلعه‌ی سیراف و سیستم آبرسانی دوره ساسانی جلوه‌گری می‌کند.


اجراهای بوشهر و سیراف - هتل

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
391/393 تکمیل
6.5 روزه 1398-01-09 1398-01-15