همنشینی با نوای دوتار - هتل

همنشینی با نوای دوتار - هتل


| 3 روزه

در تور ترکمن‌صحرا، سفری خواهیم داشت به سرزمین افسانه‌ها و اسطوره‌های ناب ترکمن. منطقه‌ای پررمز و راز و شگفت‌انگیز که قامت سبز درختان و عظمت و شکوه دشت‌هایش تا همیشه‌ی تاریخ، عظمت زنان و مردان این خطه از ایران را به‌یادها خواهد سپرد. در این سفر گذری خواهیم داشت بر دریاچه‌ی عباس‌آباد، میل گنبد، آبشار کبودوال و منطقه‌ی خالدنبی که هم‌نشینی تاریخ و طبیعت را در کنارهم دارند.  


اجراهای همنشینی با نوای دوتار - هتل

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
367/369 تکمیل
3 روزه 1398-01-02 1398-01-04
367/1192/2434 موجود
3 روزه 1398-07-25 1398-07-27