اقامتگاه کاریز - اتوبوس VIP - افسون کویر

اقامتگاه کاریز - اتوبوس VIP - افسون کویر


| 4 روزه

هم‌قدم خواهیم‌شد در تورکویرمصر و درکنارهم تجربه‌ای ناب خواهیم داشت از هم‌زادپنداری با نیاکانمان در پیاده‌روی و شترسواری‌ در طبیعت زیبا و پر رمز و راز كوير و کشف راز ستارگان در آسمان پرستاره‌ی این نقطه از سرزمین چهارفصل ایران. سپس تجربه‌ی قدم‌زدن در شن‌های روان و تماشای نخلستان‌ها را همراه با بازدید از فرهنگ و معماري كويري در شهرها و آبادي‌هاي خور و بيابانك، مصر، موزه‌ی پیرنیا و مسجد جامع نایین به‌خاطر می‌سپاریم. اقامت این تور کویر مصر در اقامتگاه کاریز در مجاورت مصر خواهد بود که لذت اقامت در فضایی بومی و متناسب با سنت‌های مردم خونگرم منطقه‌ی مصر در استان اصفهان را فراهم خواهد کرد.


اجراهای اقامتگاه کاریز - اتوبوس VIP - افسون کویر

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
315/418 موجود
4 روزه 1397-11-19 1397-11-22
315/1183/2139 موجود
4 روزه 1398-08-02 1398-08-05
315/1183/2140 موجود
4 روزه 1398-08-14 1398-08-17
315/1182/2145 موجود
3 روزه 1398-07-25 1398-07-27