کوچین - آلپی - کوالام

کوچین - آلپی - کوالام


| 8 روزه

در تور کرالا به جنوب هندوستان سفر می‌کنیم. بعد از دیدن کلیسای سنت فرانسیس و یک تئاترمحلی در کوچین به تماشای تورهای ماهیگیری معروف چینی می‌رویم. عازم آلپی می‌شویم تا ساعاتی در طبیعت زیبای این منطقه کنار دریاچه به تماشای پرندگان بنشینیم. گشت ساحلی کوالام و استراحت در سواحل زیبای این منطقه و بازدید از دو عمارت زیبای موزه‌ی کوتیرامالیکا و معبد پادماناب هاوسامی بخش آخر سفر مهیج ما به جنوب هندوستان خواهد بود.


اجراهای کوچین - آلپی - کوالام

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
227/556 موجود
8 روزه 1398-08-03 1398-08-10