باکو - هتل چهار ستاره - هوایی

باکو - هتل چهار ستاره - هوایی


| 4 روزه

در تور باکو، سفری خواهیم داشت به سرزمینی از جنس وطن با آداب و رسوم مشترک که نتیجه‌ی هم‌نشینی و همسایگی با سرزمینی پرافتخار به‌نام آذربایجان است. میهمان مردمانی خونگرم و مهمان‌نواز در باکوی کهن با حصارهای قرون وسطایی خود هستیم که میزبان کاخ شیروان شاه و چندین موزه و مسجد با مناره‌های دیدنی است.


اجراهای باکو - هتل چهار ستاره - هوایی

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
153//1152 موجود
4 روزه 1398-03-21 1398-03-23
153/1152/2474 موجود
4 روزه 1398-06-08 1398-06-11
153/1152/2475 موجود
4 روزه 1398-06-15 1398-06-18