تور باکو

تور باکو


| 4روز

در تور باکو، سفری خواهیم داشت به سرزمینی از جنس وطن با آداب و رسوم مشترک که نتیجه‌ی هم‌نشینی و همسایگی با سرزمینی پرافتخار به‌نام آذربایجان است. میهمان مردمانی خونگرم و مهمان‌نواز در باکوی کهن با حصارهای قرون وسطایی خود هستیم که میزبان کاخ شیروان شاه و چندین موزه و مسجد با مناره‌های دیدنی است.


اجراهای تور باکو

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
153//1152 موجود
4روز 1398-03-21 1398-03-23
153/1152/1775 موجود
4روز 1398-04-06 1398-04-10
153/1152/1776 موجود
4روز 1398-04-24 1398-04-27