تورهای باکو

تورهای باکو


4روز- هوایی | 4روز

در تور باکو، سفری خواهیم داشت به سرزمینی از جنس وطن با آداب و رسوم مشترک که نتیجه‌ی هم‌نشینی و همسایگی با سرزمینی پرافتخار به‌نام آذربایجان است. میهمان مردمانی خونگرم و مهمان‌نواز در باکوی کهن با حصارهای قرون وسطایی خود هستیم که میزبان کاخ شیروان شاه و چندین موزه و مسجد با مناره‌های دیدنی است.


اجراهای تورهای باکو

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
153/548 4روز- هوایی موجود
4روز 1398-02-23 1398-02-26
153/1152/1001 4روز- هوایی موجود
4روز 1398-04-03 1398-04-06
153/1152/1775 موجود
4روز 1398-04-06 1398-04-10
153/1152/1776 موجود
4روز 1398-04-24 1398-04-27