هوشیمین-هانوی-هالونگ بی

هوشیمین-هانوی-هالونگ بی


| 8 روز

در تور ویتنام، گشت‌وگذار در هوشیمین را با بازدید از کلیسای جامع نوتردام سایگون، موزه‌ی جنگ، کاخ ریونیفیکیشن و ساختمان قدیمی پست آغاز می‌کنیم. دیدن تونل‌های زیرزمینی به‌جامانده از دوران جنگِ ویتنام و شهر زیرزمینی قدیمی، روی دیگری از ویتنام را به شما نشان می‌دهد. هیجان کم‌نظیر گشت آبی در دلتای مکونگ، درکنار بازدید از میدان بادینه و مقبره‌ی هوشیمینه در هانوی شما را به عمق تاریخ ویتنام خواهد برد. کشتی‌سواری در خلیج هالونگ‌بی و دیدن روستای ماهیگیری همراه با اقامت شبانه در کشتی کروز، شاید مهیج‌ترین بخش سفرمان باشد.


اجراهای هوشیمین-هانوی-هالونگ بی

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
145/546 موجود
8 روز 1398-06-14 1398-06-22
145/1143/546 هوشیمین-هانوی-هالونگ بی موجود
8 روز 1398-06-14 1398-06-22