هوشیمین - دانانگ - هانوی - هالونگ بی

هوشیمین - دانانگ - هانوی - هالونگ بی


| 12 روزه

همسفر با کلوت در تور ویتنام، گشت‌وگذار را در هوشیمین با کلیسای جامع نوتردام سایگون، موزه‌ی جنگ، کاخ ریونیفیکیشن و ساختمان پست و تونل‌های زیرزمینی جامانده از دوران جنگ، آغاز می‌کنیم. گشت آبی در دلتای مکونگ و بازدید از تپه‌های بانا و پاگندا و دهکده‌ی فرانسوی در دانانگ خاطرات سفر به ویتنام را ماندگار خواهد کرد.


اجراهای هوشیمین - دانانگ - هانوی - هالونگ بی

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
145//1143 موجود
12 روزه 1398-06-12 1398-06-24