دهلی- آگرا - جیپور

دهلی- آگرا - جیپور


| 8 روز

در تور هند، گذری خواهیم داشت بر سرزمین افسانه‌ها و اسطوره‌ها، هندوستان؛ سرزمین رنگ و نور و شور و سرزمین عجایبِ شگفت‌انگیزِ تاریخ. لذت سفر به جغرافیایی شاد و رنگارنگ با مردمانی نجیب و بانشاط را در سفر به هندوستان و مثلث سبز و رویایی شهرهای آگرا، جیپور و دهلی تجربه خواهیم‌کرد و خاطرات این سفر را مانا خواهیم کرد.     


اجراهای دهلی- آگرا - جیپور

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
138/543 موجود
8 روز 1398-06-15 1398-06-23
138/1139/543 دهلی، آگرا، جيپور(هتل5*معمولی) موجود
8 روز 1398-08-03 1398-08-11
138/1141/545 دهلی، آگرا، جيپور(هتل 5* معمولی) موجود
8 روز 1398-08-03 1398-08-10
138/543/1782 موجود
8 روز 1398-06-15 1398-06-23