دهلی - آگرا - جیپور

دهلی - آگرا - جیپور


| 8 روزه

در تور هند، گذری خواهیم داشت بر سرزمین افسانه‌ها و اسطوره‌ها، هندوستان؛ سرزمین رنگ و نور و شور و سرزمین عجایبِ شگفت‌انگیزِ تاریخ. لذت سفر به جغرافیایی شاد و رنگارنگ با مردمانی نجیب و بانشاط را در سفر به هندوستان و مثلث سبز و رویایی شهرهای آگرا، جیپور و دهلی تجربه خواهیم‌کرد و خاطرات این سفر را مانا خواهیم کرد.     


اجراهای دهلی - آگرا - جیپور

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
138/543 موجود
8 روزه 1398-06-15 1398-06-23