تور تهرانگردی

تور تهرانگردی


محله عودلاجان | 1 روزه

تهران را از بدو تولد روایت خواهیم کرد؛ عودلاجان روایتی جالب از شهر تهران خواهد داشت.


اجراهای تور تهرانگردی

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
741/1582/1123 محله عودلاجان موجود
1 روزه 1398-03-31 1398-03-31