تور فیلبند

تور فیلبند


بام شرقی مازندران | 1 روزه

سفر به ییلاق فیلبند و راهپیمایی در ارتفاعات


اجراهای تور فیلبند

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
511/1375/1088 بام شرقی مازندران تکمیل
1 روزه 1398-04-28 1398-04-28