تور فیلبند

تور فیلبند


بام شرقی مازندران | 1 روزه

سفر به ییلاق فیلبند و راهپیمایی در ارتفاعات


اجراهای تور فیلبند

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
511/1375/1085 بام شرقی مازندران موجود
1 روزه 1398-05-04 1398-05-04