تور قلعه رودخان

تور قلعه رودخان


تماشای توامان تاریخ و طبیعت | 1 روزه

سفر به شهر فومن و پارک جنگلی رودخان و بازدید از دژ رودخان یا قلعه حسامی


اجراهای تور قلعه رودخان

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
489/1335/1083 تماشای توامان تاریخ و طبیعت موجود
1 روزه 1398-04-21 1398-04-21