قشم، هرمز و هنگام

قشم، هرمز و هنگام


| 5.5 روزه

سفر به جزایر جنوبی ایران؛ قشم، هرمز، هنگام و ناز بازدید از جزيره و سواحل زيباي قشم، منطقه حفاظت شده جنگل حرا (مانگرو) و پرنده هاي بومي و مهاجر، معماري بومي بندر بادگیرها؛ لافت، چاه های تل آو(طلا)، درة ستاره ها(ستاره افدیده)، تنگه چاهكوه، كارگاه لنج سازي، جزيره هنگام و جزیره رنگ ها؛ هرمز، الهه نمک، جویبار رنگ ها، قلعه پرتغالی ها و دره مجسمه ها


اجراهای قشم، هرمز و هنگام

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
107/1761/1764 اقامتگاه سنتی - قطار - عجایب هفتگانه موجود
5.5 روزه 1398-07-23 1398-07-27
107/1765/1768 هتل - قطار - عجایب هفتگانه موجود
5.5 روزه 1398-07-23 1398-07-27
107/2116/2117 موجود
5 روزه 1398-07-23 1398-07-27
107/2121/2122 موجود
5 روزه 1398-07-23 1398-07-27
107/2128/2129 موجود
6 روزه 1398-07-23 1398-07-28
107/2131/2132 موجود
4 روزه 1398-07-24 1398-07-27