تور همدان

تور همدان


هگمتانه پایتخت مادها | 1 روزه

سفر به تاریخ مادها؛ شهر همدان و بازدید از تپه هگمتانه، گنبد علویان، آرامگاه بوعلی سینا و باباطاهر، آرامگاه استر و مردخای، آبشار و کتیبه گنجنامه


اجراهای تور همدان

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
474/1308/1046 هگمتانه پایتخت مادها موجود
1 روزه 1398-04-21 1398-04-21