تور ماسال

تور ماسال


اقامتگاه محلی - اتوبوس VIP - سوار بر ابرها | 2روزه

در تور ییلاقات ماسال، لذت حضور و راهپیمایی در جنگل‌های مه‌گرفته و رویایی را در کنار هم و پابه‌پای یک‌دیگر تجربه می‌کنیم. دیدار و هم‌نشینی با درختانی انبوه و شگفت که هریک به‌تنهایی روایت‌گر داستانی از غربت و شکوه جنگل در ییلاق سوئه چاله و منطقه‌ی  اولسبلنگاه در جغرافیای سبز پهنه‌ی شمال ایران‌زمین است.


اجراهای تور ماسال

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
721/1537/1025 اقامتگاه محلی - اتوبوس VIP - سوار بر ابرها تکمیل
2روزه 1398-04-06 1398-04-07