تور خیاو و شیروان دره

تور خیاو و شیروان دره


کاروانسرا سنگی - اتوبوس VIP - دامنه های سبلان | 3.5 روزه

در سفر به دامنه های سبلان با کلوت دیداری خواهیم داشت شهر مشگین شهر و پل معلق این شهر، پیمایش قسمتی از شیروان دره سی و دیدار از دریاچه های آت گلی و جیران گلی، شهر و قبرستان تاریخی یئری، ییلاق ملک سویی، پیمایش قسمتی از جهنم دره و بازدید از آبشار کرکر و استفاده از آب گرم های طبیعی در کنار اقامت در هتل کاروانسرای سنگی


اجراهای تور خیاو و شیروان دره

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
730/1547/1021 کاروانسرا سنگی - اتوبوس VIP - دامنه های سبلان تکمیل
3.5 روزه 1398-03-13 1398-03-16
730/1547/3376 موجود
3.5 روزه 1400-02-13 1400-02-16
730/1547/3709 موجود
3.5 روزه 1400-03-13 1400-03-16