تور خیاو و شیروان دره

تور خیاو و شیروان دره


کاروانسرا سنگی - اتوبوس VIP - دامنه های سبلان | 3.5 روزه

در سفر به دامنه های سبلان با کلوت دیداری خواهیم داشت شهر مشگین شهر و پل معلق این شهر، پیمایش قسمتی از شیروان دره سی و دیدار از دریاچه های آت گلی و جیران گلی، شهر و قبرستان تاریخی یئری، ییلاق ملک سویی، پیمایش قسمتی از جهنم دره و بازدید از آبشار کرکر و استفاده از آب گرم های طبیعی در کنار اقامت در هتل کاروانسرای سنگی


اجراهای تور خیاو و شیروان دره

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
730/1547/1021 کاروانسرا سنگی - اتوبوس VIP - دامنه های سبلان تکمیل
3.5 روزه 1398-03-13 1398-03-16
730/1547/3340 موجود
3.5 روزه 1399-03-27 1399-03-30
730/1547/3341 موجود
3.5 روزه 1399-05-15 1399-05-18
730/1547/3342 موجود
3.5 روزه 1399-06-06 1399-06-09