تور سوئیس-فرانسه

تور سوئیس-فرانسه


لوزان -پاریس | 7روز

در تور سوئیس فرانسه به دیدن بخش قدیمی لوزان می‌رویم و کلیسای جامع، موزه‌ی المپیک، میدان سنت فرانسواز، روستاهای گرویر و بروک و کارخانه‌ی جذاب شکلات سازی را زیرپا می‌گذاریم. درگام بعد، گشت‌وگذار در پاریس را از خیابان شانزه‌لیزه و کلیسای نوتردام آغاز و با محله‌ی مونتمارتر،کلیسای سکره کور و برج ایفل به پایان می‌رسانیم.


اجراهای تور سوئیس-فرانسه

کد سفر عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
650/1481/1011 لوزان -پاریس موجود
7روز 1398-04-06 1398-04-12
650//1762 موجود
7روز 1398-05-29 1398-06-04
650/1762/1763 موجود
7روز 1398-05-29 1398-06-04