تور قزوین

تور قزوین


پایتخت شاه طهماسب صفوی | 1 روزه

سفر به پایتخت شاه طهماسب صفوی؛ بازدید از اولین خیابان ایران خیابان سپه، دروازه تهران، دروازه درب کوشک، حمام قجر، آب انبار سردار بزرگ، عمارت چهلستون، دروازه درب کوشک، حسینیه امینی ها، کاروانسرای سعد‌السلطنه، بازار قزوین، مقبره شازده حسین، موزه قزوین و مسجد عتیق


اجراهای تور قزوین

کد تور عنوان ظرفیت مدت زمان تاریخ شروع تاریخ پایان
501/1354/1000 پایتخت شاه طهماسب صفوی موجود
1 روزه 1397-03-03 1397-03-03