تورها

سفرهای شهریور 98

در سفرهای شهریور 98 کلوت که حسن ختامی برای سفرهای تابستانه است می‌توانید از انواع تخفیف‌های گروهی و زودهنگام برای خرید تورهای کلوت استفاده کنید.


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
اردبیل - مشکین شهر ۷۳۰/۲۰۱۷/۷۵۰ خیاو و مشکین شهر - هتل - شهریور 98
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۷۲,۵۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۷
تبریز - اسکو ۷۵۱/۲۰۱۵/۷۵۴ تبریز و کندوان - هتل - اتوبوس - شهریور 98
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۱۷,۵۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۹
ماکو و قره کلیسا ۸۲۵/۲۰۱۱/۸۳۰ مجموعه کلیساهای آذربایجان - هتل - شهریور 98
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۳۱۷,۵۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۹
ارسباران و قلعه بابک ۷۵۶/۲۰۱۸/۸۳۲ جلفا و کلیبر - هتل - اتوبوس - شهریور 98
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۲۲,۵۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۷
گیلان - رودسر ۸۳۹/۲۴۵۳/۸۴۶ ییلاق جواهردشت - کمپ - شهریور 98
۸۹۰,۰۰۰ تومان
۸۷۹,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۷
گیلان - اردبیل ۸۴۹/۲۴۴۹/۸۶۷ اسالم به خلخال - هتل - شهریور 98
۹۵۰,۰۰۰ تومان
۹۳۸,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۸
مازندران - ساری ۹۱۱/۲۴۵۲/۹۱۵ دریاچه چورت و باداب سورت - هتل - شهریور 98
۷۹۰,۰۰۰ تومان
۷۷۸,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۸
گیلان - ماسال ۷۲۱/۲۰۰۳/۱۸۶۸ ییلاق ماسال - اقامتگاه محلی - شهریور 98
۶۹۰,۰۰۰ تومان
۶۸۹,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۰۷
زنجان - غار نوردی ۱۹۰۲/۲۰۱۶/۱۹۰۶ شلماش تا گراوان - هتل و خانه محلی - شهریور 98
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۸
سمنان - شاهرود ۱۹۱۶/۲۰۱۹/۱۹۱۹ کالپوش تا آبشار لوه - خانه محلی - شهریور 98
۵۵۰,۰۰۰ تومان
۵۳۸,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۸
گیلان ۱۹۲۰/۲۰۲۰/۱۹۲۳ ییلاق هلودشت - خانه محلی - شهریور 98
۵۲۰,۰۰۰ تومان
۵۰۹,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۷
گیلان ۱۹۲۰/۲۴۵۵/۱۹۸۳ دیلمان و اسپیلی - خانه محلی - شهریور 98
۶۵۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۰۷
مازندران - ساری ۹۱۱/۲۰۱۳/۱۹۸۴ دریاچه چورت و باداب سورت - خانه محلی - شهریور 98
۶۵۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۰۷
گیلان - رودسر ۸۳۹/۲۰۱۴/۱۹۸۵ ییلاق جواهردشت - خانه محلی - شهریور 98
۶۱۰,۰۰۰ تومان
۶۰۹,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۰۷
گیلان - رودسر ۸۳۹/۲۰۱۴/۱۹۸۶ ییلاق جواهردشت - خانه محلی - شهریور 98
۶۷۰,۰۰۰ تومان
۶۵۸,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۸
گیلان - ماسال ۷۲۱/۲۰۰۳/۱۹۹۸ ییلاق ماسال - اقامتگاه محلی - شهریور 98
۷۵۰,۰۰۰ تومان
۷۳۸,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۸
لرستان ۴۱۰/۲۴۵۷/۲۲۱۷ سرزمین آبشارها - هتل - اتوبوس VIP - شهریور 98
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۰۷۲,۵۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۷
لرستان ۴۱۰/۲۴۵۶/۲۲۲۳ سرزمین آبشارها - هتل - ون اختصاصی - شهریور 98
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹۷۲,۵۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۷
گیلان - ماسال ۷۲۱/۲۰۰۳/۲۴۰۵ ییلاق ماسال - اقامتگاه محلی - شهریور 98
۶۵۰,۰۰۰ تومان
۶۲۸,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۲۸
گیلان - ماسال ۷۲۱/۲۰۰۳/۲۴۰۸ ییلاق ماسال - اقامتگاه محلی - شهریور 98
۶۹۰,۰۰۰ تومان
۶۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۲۶
همدان ۴۰۶/۲۴۶۰/۲۴۱۴ پایتخت مادها - سوئیت - ون توریستی - شهریور 98
۶۵۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۰۷
همدان ۴۰۶/۲۴۶۰/۲۴۱۵ پایتخت مادها - سوئیت - ون توریستی - شهریور 98
۷۳۰,۰۰۰ تومان
۷۲۲,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۴
همدان ۴۰۶/۲۴۶۰/۲۴۱۶ پایتخت مادها - سوئیت - ون توریستی - شهریور 98
۶۵۰,۰۰۰ تومان
۶۳۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۲۱
همدان ۴۰۶/۲۴۵۹/۲۴۱۹ پایتخت مادها - هتل - 25 صندلی VIP - شهریور 98
۷۵۰,۰۰۰ تومان
۷۴۹,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۰۷
همدان ۴۰۶/۲۴۵۹/۲۴۲۰ پایتخت مادها - هتل - 25 صندلی VIP - شهریور 98
۸۱۰,۰۰۰ تومان
۸۰۲,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۴
همدان ۴۰۶/۲۴۵۹/۲۴۲۱ پایتخت مادها - هتل - 25 صندلی VIP - شهریور 98
۷۵۰,۰۰۰ تومان
۷۳۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۲۱
همدان ۴۰۶/۲۴۵۸/۲۴۲۴ پایتخت مادها - خانه محلی - شهریور 98
۵۹۰,۰۰۰ تومان
۵۸۹,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۰۷
همدان ۴۰۶/۲۴۵۸/۲۴۲۵ پایتخت مادها - خانه محلی - شهریور 98
۶۷۰,۰۰۰ تومان
۶۶۲,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۱۴
همدان ۴۰۶/۲۴۵۸/۲۴۲۶ پایتخت مادها - خانه محلی - شهریور 98
۶۷۰,۰۰۰ تومان
۶۵۵,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۶-۲۱
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
خیاو و مشکین شهر - هتل - شهریور 98
اردبیل - مشکین شهر
خیاو و مشکین شهر - هتل - شهریور 98

کد سفر : ۷۳۰/۲۰۱۷/۷۵۰

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۷۲,۵۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
تبریز و کندوان - هتل - اتوبوس - شهریور 98
تبریز - اسکو
تبریز و کندوان - هتل - اتوبوس - شهریور 98

کد سفر : ۷۵۱/۲۰۱۵/۷۵۴

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۱۷,۵۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
مجموعه کلیساهای آذربایجان - هتل - شهریور 98
ماکو و قره کلیسا
مجموعه کلیساهای آذربایجان - هتل - شهریور 98

کد سفر : ۸۲۵/۲۰۱۱/۸۳۰

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۳۱۷,۵۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
جلفا و کلیبر - هتل - اتوبوس - شهریور 98
ارسباران و قلعه بابک
جلفا و کلیبر - هتل - اتوبوس - شهریور 98

کد سفر : ۷۵۶/۲۰۱۸/۸۳۲

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۲۲,۵۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
ییلاق جواهردشت - کمپ - شهریور 98
گیلان - رودسر
ییلاق جواهردشت - کمپ - شهریور 98

کد سفر : ۸۳۹/۲۴۵۳/۸۴۶

سفر : ۲.۵ روزه

۸۹۰,۰۰۰ تومان
۸۷۹,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
اسالم به خلخال - هتل - شهریور 98
گیلان - اردبیل
اسالم به خلخال - هتل - شهریور 98

کد سفر : ۸۴۹/۲۴۴۹/۸۶۷

سفر : ۳ روزه

۹۵۰,۰۰۰ تومان
۹۳۸,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
دریاچه چورت و باداب سورت - هتل - شهریور 98
مازندران - ساری
دریاچه چورت و باداب سورت - هتل - شهریور 98

کد سفر : ۹۱۱/۲۴۵۲/۹۱۵

سفر : ۲ روزه

۷۹۰,۰۰۰ تومان
۷۷۸,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
ییلاق ماسال - اقامتگاه محلی - شهریور 98
گیلان - ماسال
ییلاق ماسال - اقامتگاه محلی - شهریور 98

کد سفر : ۷۲۱/۲۰۰۳/۱۸۶۸

سفر : ۲ روزه

۶۹۰,۰۰۰ تومان
۶۸۹,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
شلماش تا گراوان - هتل و خانه محلی - شهریور 98
زنجان - غار نوردی
شلماش تا گراوان - هتل و خانه محلی - شهریور 98

کد سفر : ۱۹۰۲/۲۰۱۶/۱۹۰۶

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
کالپوش تا آبشار لوه - خانه محلی - شهریور 98
سمنان - شاهرود
کالپوش تا آبشار لوه - خانه محلی - شهریور 98

کد سفر : ۱۹۱۶/۲۰۱۹/۱۹۱۹

سفر : ۲ روزه

۵۵۰,۰۰۰ تومان
۵۳۸,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
ییلاق هلودشت - خانه محلی - شهریور 98
گیلان
ییلاق هلودشت - خانه محلی - شهریور 98

کد سفر : ۱۹۲۰/۲۰۲۰/۱۹۲۳

سفر : ۲.۵ روزه

۵۲۰,۰۰۰ تومان
۵۰۹,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
دیلمان و اسپیلی - خانه محلی - شهریور 98
گیلان
دیلمان و اسپیلی - خانه محلی - شهریور 98

کد سفر : ۱۹۲۰/۲۴۵۵/۱۹۸۳

سفر : ۲ روزه

۶۵۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
دریاچه چورت و باداب سورت - خانه محلی - شهریور 98
مازندران - ساری
دریاچه چورت و باداب سورت - خانه محلی - شهریور 98

کد سفر : ۹۱۱/۲۰۱۳/۱۹۸۴

سفر : ۲ روزه

۶۵۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
ییلاق جواهردشت - خانه محلی - شهریور 98
گیلان - رودسر
ییلاق جواهردشت - خانه محلی - شهریور 98

کد سفر : ۸۳۹/۲۰۱۴/۱۹۸۵

سفر : ۲ روزه

۶۱۰,۰۰۰ تومان
۶۰۹,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
سرزمین آبشارها - هتل - اتوبوس VIP - شهریور 98
لرستان
سرزمین آبشارها - هتل - اتوبوس VIP - شهریور 98

کد سفر : ۴۱۰/۲۴۵۷/۲۲۱۷

سفر : ۳ روزه

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۰۷۲,۵۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
سرزمین آبشارها - هتل - ون اختصاصی - شهریور 98
لرستان
سرزمین آبشارها - هتل - ون اختصاصی - شهریور 98

کد سفر : ۴۱۰/۲۴۵۶/۲۲۲۳

سفر : ۳ روزه

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹۷۲,۵۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
پایتخت مادها - سوئیت - ون توریستی - شهریور 98
همدان
پایتخت مادها - سوئیت - ون توریستی - شهریور 98

کد سفر : ۴۰۶/۲۴۶۰/۲۴۱۴

سفر : ۲ روزه

۶۵۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
پایتخت مادها - هتل - 25 صندلی VIP - شهریور 98
همدان
پایتخت مادها - هتل - 25 صندلی VIP - شهریور 98

کد سفر : ۴۰۶/۲۴۵۹/۲۴۱۹

سفر : ۲ روزه

۷۵۰,۰۰۰ تومان
۷۴۹,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی و زود هنگام
پایتخت مادها - خانه محلی - شهریور 98
همدان
پایتخت مادها - خانه محلی - شهریور 98

کد سفر : ۴۰۶/۲۴۵۸/۲۴۲۴

سفر : ۲ روزه

۵۹۰,۰۰۰ تومان
۵۸۹,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین