تورها

سفرهای شهریور 99

در سفرهای شهریور 99 کلوت که حسن ختامی برای سفرهای تابستانه است می‌توانید از انواع تخفیف‌های گروهی و زودهنگام برای خرید تورهای کلوت استفاده کنید.


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل