تورها

سفرهای پاییز 98

پاییز هزاررنگ و دیدنی که لقب پادشاه فصل‌ها را دارد بهترین انتخاب برای سفرهایی‌ست که در فصول گرم سال امکان رفتن به آن‌ها وجود ندارد. پاییز، بهترین فرصتی‌ست که می‌توانید برای سفر به بسیاری از نقاط ایران از سفرهای کویری گرفته تا جنگلی استفاده کنید. سفرهای خاص پاییزی در جنوب و شرق ایران مانند قشم، هرمز، بوشهر، یزد، کرمان، شهداد و کویر لوت، لرستان، شیراز، طبس و کال جنی، شاهرود و جنگل زیبای ابر شما را سر ذوق خواهند آورد.

اما برای سفر به خارج از کشور در این فصل زیبا بهترین انتخاب شما، قاره‌ی آفریقا، آسیا و آمریکاست.


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
مالزی ۲۰۲۳/۲۰۲۴/۲۰۲۶ جزایر بورنئو
1750$
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روز
۱۳۹۸-۰۸-۰۳
شاهرود ۲۳۴۴/۲۳۴۵/۲۳۴۶ راهپیمایی جنگل ابر - هتل
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۳
شاهرود ۲۳۴۴/۲۳۴۵/۲۳۴۸ راهپیمایی جنگل ابر - هتل
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۱۵
شاهرود ۲۳۴۴/۲۳۴۹/۲۳۵۰ جنگل ابر - خانه محلی
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۳
شاهرود ۲۳۴۴/۲۳۴۹/۲۳۵۲ جنگل ابر - خانه محلی
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۱۵
شاهرود ۲۳۴۴/۲۳۵۳/۲۳۵۴ راهپیمایی جنگل ابر - کمپ - خانه محلی
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۳
شاهرود ۲۳۴۴/۲۳۵۳/۲۳۵۶ راهپیمایی جنگل ابر - کمپ - خانه محلی
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۱۵
شاهرود ۲۳۴۴/۲۳۵۷/۲۳۵۸ راهپیمایی جنگل ابر - کمپ
۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۰۳
شاهرود ۲۳۴۴/۲۳۵۷/۲۳۶۰ راهپیمایی جنگل ابر - کمپ
۹۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۸-۱۵
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
جزایر بورنئو
مالزی
جزایر بورنئو

کد سفر : ۲۰۲۳/۲۰۲۴/۲۰۲۶

سفر : ۸ روز

1750$
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
راهپیمایی جنگل ابر - هتل
شاهرود
راهپیمایی جنگل ابر - هتل

کد سفر : ۲۳۴۴/۲۳۴۵/۲۳۴۶

سفر : ۳ روزه

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
جنگل ابر - خانه محلی
شاهرود
جنگل ابر - خانه محلی

کد سفر : ۲۳۴۴/۲۳۴۹/۲۳۵۰

سفر : ۳ روزه

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
راهپیمایی جنگل ابر - کمپ - خانه محلی
شاهرود
راهپیمایی جنگل ابر - کمپ - خانه محلی

کد سفر : ۲۳۴۴/۲۳۵۳/۲۳۵۴

سفر : ۳ روزه

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید گروهی
راهپیمایی جنگل ابر - کمپ
شاهرود
راهپیمایی جنگل ابر - کمپ

کد سفر : ۲۳۴۴/۲۳۵۷/۲۳۵۸

سفر : ۲ روزه

۸۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین