تورها

طبیعت گردی


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
رویداد سمنان - شاهرود ۳۳۱۷/۳۳۱۸/۳۳۱۹ رویداد جنگل ابر - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(30)VIP
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳ روزه
۱۳۹۹-۰۸-۰۲
رویداد سمنان - شاهرود ۳۳۱۷/۳۳۲۰/۳۳۲۱ رویداد جنگل ابر - هتل *4/*3 - اتوبوس(25)VIP
۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳ روزه
۱۳۹۹-۰۸-۰۲
ییلاق گردی- گیلان ۱۹۲۰/۳۳۷۸/۳۳۸۶ ییلاق اولسبلنگاه - سوئیت لوکس - اتوبوس (30)VIP
موجود
۲ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۴
ییلاق گردی- گیلان ۱۹۲۰/۳۳۶۶/۳۳۹۰ ییلاق جواهردشت - هتل* 3 - اتوبوس (25) VIP
موجود
۲.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
رویداد جنگل ابر - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(30)VIP
رویداد سمنان - شاهرود
رویداد جنگل ابر - اقامتگاه بوم گردی - اتوبوس(30)VIP

کد سفر : ۳۳۱۷/۳۳۱۸/۳۳۱۹

سفر : ۳ روزه

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
رویداد جنگل ابر - هتل *4/*3 - اتوبوس(25)VIP
رویداد سمنان - شاهرود
رویداد جنگل ابر - هتل *4/*3 - اتوبوس(25)VIP

کد سفر : ۳۳۱۷/۳۳۲۰/۳۳۲۱

سفر : ۳ روزه

۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین