تورها

طبیعت گردی


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
گلستان ۴۷۳۷/۴۷۳۸/۴۸۴۶ ترکمن صحرا - هتل 3* - اتوبوس VIP
۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
موجود ۳ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۱۲
گلستان ۴۷۳۷/۴۷۳۸/۴۸۴۷ ترکمن صحرا - هتل 3* - اتوبوس VIP
۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
موجود ۳ روزه
۱۴۰۲-۰۸-۱۷
سمنان - شاهرود ۱۹۱۶/۴۹۶۲/۵۱۹۱ جنگل ابر تا شیرین آباد - بومگردی و هتل *3- وسیله نقلیه توریستی
۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود ۳ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۱۲
سمنان - شاهرود ۲۸۱۰/۴۴۷۸/۵۲۰۸ سافاری گردنه خوش ییلاق- اقامتگاه بومگردی- خودروی سافاری شخصی
مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد
موجود ۳ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۲۶
سمنان - شاهرود ۲۸۱۰/۲۸۱۱/۵۲۱۰ سافاری جنگل ابر- اقامتگاه بومگردی- خودرو سافاری شخصی
مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد
موجود ۳ روزه
۱۴۰۲-۰۸-۱۰
اصفهان ۴۵۹/۳۰۸۰/۵۲۳۹ رویداد کویری ابوزیدآباد تا کاشان - بومگردی - وسیله نقلیه توریستی
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۸۰,۰۰۰ تومان
موجود ۲ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۲۷
اصفهان ۴۵۹/۵۲۴۰/۵۲۴۱ رویداد کویری ابوزیدآباد تا کاشان - بومگردی - خودرو شخصی
۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان
۲,۴۷۰,۰۰۰ تومان
موجود ۲ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۲۷
جزایر و سواحل ۳۴۱۲/۳۴۱۶/۵۲۴۵ جزیره هرمز - اقامتگاه سنتی + پرواز
مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد
موجود ۳ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۱۲
ترکیه غربی ۷۷۷/۵۱۲۴/۵۲۵۲ پیمایش Lycian way فتحیه تا آنتالیا
490 $ + پرواز
موجود
۷ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۰۸
جزایر و سواحل ۳۴۱۲/۴۶۵۵/۵۲۵۷ قشم، هرمز و هنگام - اقامتگاه بومگردی +پرواز
۸,۲۷۰,۰۰۰ تومان
+ هزینه پرواز رفت و برگشت
موجود ۴ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۱۱
جزایر و سواحل ۳۴۱۲/۴۵۱۹/۵۲۵۸ قشم، هرمز و هنگام - اقامتگاه بومگردی + قطار
۸,۵۷۰,۰۰۰ تومان
محدود ۴.۵ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۱۰
سمنان - شاهرود ۱۹۱۶/۴۹۶۲/۵۲۶۰ جنگل ابر تا شیرین آباد - بومگردی و هتل *3- وسیله نقلیه توریستی
۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود ۳ روزه
۱۴۰۲-۰۸-۱۷
خراسان جنوبی ۴۵۳۴/۴۵۳۵/۵۲۶۱ طبس و کال جنی - اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP
۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود ۳.۵ روزه
۱۴۰۲-۰۸-۲۳
بوشهر ۵۲۶۲/۵۲۶۳/۵۲۶۴ بوشهر|تنگستان|کوه نمکی جاشک
+هزینه پرواز و مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد
موجود ۳ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۲۶
خراسان جنوبی ۴۵۳۴/۴۵۳۵/۵۲۷۲ طبس و کال جنی - اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP
۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود ۳.۵ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۲۵
مالزی ۲۰۲۳/۲۰۲۴/۵۲۷۳ جزایر بورنئو
اتاق ۲ تخته 1495 $ و اتاق ۱ تخته 1845 $ + بلیط پرواز
موجود
۸ روز
۱۴۰۳-۰۱-۰۱
نپال ۲۴۳۶/۲۶۳۵/۵۲۷۸ کاتماندو - چیتوان - پخارا
از1290 $ + هزینه پرواز
موجود
۹ روزه
۱۴۰۲-۰۸-۱۰
جزایر و سواحل ۳۴۱۲/۴۰۱۱/۵۲۷۹ قشم، هنگام و هرمز - هتل*4 + پرواز
۱۰,۷۵۰,۰۰۰ تومان
+ هزینه پرواز رفت و برگشت
موجود ۴ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۱۱
کاشان ۵۳۰۱/۵۳۰۳/۵۳۰۴ کاشان|ابیانه|نوش آباد
مبلغ تور متعاقبا اعلام میشود
موجود ۲روزه
۱۴۰۲-۰۷-۲۵
یزد ۵۳۱۰/۵۳۱۱/۵۳۱۳ یزد| میبد | اردکان
+هزینه پرواز و مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد
موجود ۳ روزه
۱۴۰۲-۰۹-۲۳
اصفهان ۴۶۰۲/۵۳۲۲/۵۳۲۴ کویر مصر- اقامتگاه بوم‌گردی - اتوبوس VIP
۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود ۲.۵ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۱۲
کرمان و شهداد ۸۴/۲۳۲۸/۵۳۲۵ شهر خیالی لوت - اکو کمپ + قطار/ پرواز
مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد
موجود ۴ روزه
۱۴۰۲-۱۱-۱۸
کرمان و شهداد ۸۴/۲۳۲۱/۵۳۲۶ شهر خیالی لوت - اقامتگاه سنتی + قطار/ پرواز
مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد
موجود ۴ روزه
۱۴۰۲-۱۱-۱۸
کرمان ۵۳۲۹/۵۳۳۱/۵۳۳۲ کرمان| شهداد|کویر لوت
+هزینه پرواز و مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد
موجود ۳ روزه
۱۴۰۲-۰۸-۰۳
جزایر و سواحل ۳۴۱۲/۴۰۱۱/۵۳۶۴ قشم، هنگام و هرمز - هتل*4 + پرواز
۱۰,۷۵۰,۰۰۰ تومان
+ هزینه پرواز رفت و برگشت
موجود ۴ روزه
۱۴۰۲-۰۸-۱۶
جزایر و سواحل ۳۴۱۲/۴۶۵۵/۵۳۶۵ قشم، هرمز و هنگام - اقامتگاه بومگردی +پرواز
۸,۲۷۰,۰۰۰ تومان
+ هزینه پرواز رفت و برگشت
موجود ۴ روزه
۱۴۰۲-۰۸-۱۶
جزایر و سواحل ۳۴۱۲/۴۵۱۹/۵۳۶۶ قشم، هرمز و هنگام - اقامتگاه بومگردی + قطار
۸,۵۷۰,۰۰۰ تومان
موجود ۴.۵ روزه
۱۴۰۲-۰۸-۲۲
اصفهان ۴۶۰۲/۵۳۲۲/۵۳۶۹ کویر مصر- اقامتگاه بوم‌گردی - اتوبوس VIP
۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود ۲.۵ روزه
۱۴۰۲-۰۸-۱۷
مازندران ۴۴۴۰/۴۴۴۱/۵۴۰۰ سافاری گرسماسر - بومگردی - خودروی سافاری شخصی
۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 6.390.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.
موجود ۳ روزه
۱۴۰۲-۰۷-۱۱
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
ترکمن صحرا - هتل 3* - اتوبوس VIP
گلستان
ترکمن صحرا - هتل 3* - اتوبوس VIP

کد سفر : ۴۷۳۷/۴۷۳۸/۴۸۴۶

سفر : ۳ روزه

۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
جنگل ابر تا شیرین آباد - بومگردی و هتل *3- وسیله نقلیه توریستی
سمنان - شاهرود
جنگل ابر تا شیرین آباد - بومگردی و هتل *3- وسیله نقلیه توریستی

کد سفر : ۱۹۱۶/۴۹۶۲/۵۱۹۱

سفر : ۳ روزه

۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری گردنه خوش ییلاق- اقامتگاه بومگردی- خودروی سافاری شخصی
سمنان - شاهرود
سافاری گردنه خوش ییلاق- اقامتگاه بومگردی- خودروی سافاری شخصی

کد سفر : ۲۸۱۰/۴۴۷۸/۵۲۰۸

سفر : ۳ روزه

مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری جنگل ابر- اقامتگاه بومگردی- خودرو سافاری شخصی
سمنان - شاهرود
سافاری جنگل ابر- اقامتگاه بومگردی- خودرو سافاری شخصی

کد سفر : ۲۸۱۰/۲۸۱۱/۵۲۱۰

سفر : ۳ روزه

مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
رویداد کویری ابوزیدآباد تا کاشان - بومگردی - وسیله نقلیه توریستی
اصفهان
رویداد کویری ابوزیدآباد تا کاشان - بومگردی - وسیله نقلیه توریستی

کد سفر : ۴۵۹/۳۰۸۰/۵۲۳۹

سفر : ۲ روزه

۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۸۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
رویداد کویری ابوزیدآباد تا کاشان - بومگردی - خودرو شخصی
اصفهان
رویداد کویری ابوزیدآباد تا کاشان - بومگردی - خودرو شخصی

کد سفر : ۴۵۹/۵۲۴۰/۵۲۴۱

سفر : ۲ روزه

۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان
۲,۴۷۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
جزیره هرمز - اقامتگاه سنتی + پرواز
جزایر و سواحل
جزیره هرمز - اقامتگاه سنتی + پرواز

کد سفر : ۳۴۱۲/۳۴۱۶/۵۲۴۵

سفر : ۳ روزه

مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
پیمایش Lycian way فتحیه تا آنتالیا
ترکیه غربی
پیمایش Lycian way فتحیه تا آنتالیا

کد سفر : ۷۷۷/۵۱۲۴/۵۲۵۲

سفر : ۷ روزه

490 $ + پرواز

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
قشم، هرمز و هنگام - اقامتگاه بومگردی +پرواز
جزایر و سواحل
قشم، هرمز و هنگام - اقامتگاه بومگردی +پرواز

کد سفر : ۳۴۱۲/۴۶۵۵/۵۲۵۷

سفر : ۴ روزه

۸,۲۷۰,۰۰۰ تومان
+ هزینه پرواز رفت و برگشت


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
قشم، هرمز و هنگام - اقامتگاه بومگردی + قطار
جزایر و سواحل
قشم، هرمز و هنگام - اقامتگاه بومگردی + قطار

کد سفر : ۳۴۱۲/۴۵۱۹/۵۲۵۸

سفر : ۴.۵ روزه

۸,۵۷۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
طبس و کال جنی - اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP
خراسان جنوبی
طبس و کال جنی - اقامتگاه سنتی - اتوبوس VIP

کد سفر : ۴۵۳۴/۴۵۳۵/۵۲۶۱

سفر : ۳.۵ روزه

۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
بوشهر|تنگستان|کوه نمکی جاشک
بوشهر
بوشهر|تنگستان|کوه نمکی جاشک

کد سفر : ۵۲۶۲/۵۲۶۳/۵۲۶۴

سفر : ۳ روزه

+هزینه پرواز و مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
جزایر بورنئو
مالزی
جزایر بورنئو

کد سفر : ۲۰۲۳/۲۰۲۴/۵۲۷۳

سفر : ۸ روز

اتاق ۲ تخته 1495 $ و اتاق ۱ تخته 1845 $ + بلیط پرواز

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کاتماندو - چیتوان - پخارا
نپال
کاتماندو - چیتوان - پخارا

کد سفر : ۲۴۳۶/۲۶۳۵/۵۲۷۸

سفر : ۹ روزه

از1290 $ + هزینه پرواز

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
قشم، هنگام و هرمز - هتل*4 + پرواز
جزایر و سواحل
قشم، هنگام و هرمز - هتل*4 + پرواز

کد سفر : ۳۴۱۲/۴۰۱۱/۵۲۷۹

سفر : ۴ روزه

۱۰,۷۵۰,۰۰۰ تومان
+ هزینه پرواز رفت و برگشت


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کاشان|ابیانه|نوش آباد
کاشان
کاشان|ابیانه|نوش آباد

کد سفر : ۵۳۰۱/۵۳۰۳/۵۳۰۴

سفر : ۲روزه

مبلغ تور متعاقبا اعلام میشود

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
یزد| میبد | اردکان
یزد
یزد| میبد | اردکان

کد سفر : ۵۳۱۰/۵۳۱۱/۵۳۱۳

سفر : ۳ روزه

+هزینه پرواز و مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کویر مصر- اقامتگاه بوم‌گردی - اتوبوس VIP
اصفهان
کویر مصر- اقامتگاه بوم‌گردی - اتوبوس VIP

کد سفر : ۴۶۰۲/۵۳۲۲/۵۳۲۴

سفر : ۲.۵ روزه

۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
شهر خیالی لوت - اکو کمپ + قطار/ پرواز
کرمان و شهداد
شهر خیالی لوت - اکو کمپ + قطار/ پرواز

کد سفر : ۸۴/۲۳۲۸/۵۳۲۵

سفر : ۴ روزه

مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
شهر خیالی لوت - اقامتگاه سنتی + قطار/ پرواز
کرمان و شهداد
شهر خیالی لوت - اقامتگاه سنتی + قطار/ پرواز

کد سفر : ۸۴/۲۳۲۱/۵۳۲۶

سفر : ۴ روزه

مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کرمان| شهداد|کویر لوت
کرمان
کرمان| شهداد|کویر لوت

کد سفر : ۵۳۲۹/۵۳۳۱/۵۳۳۲

سفر : ۳ روزه

+هزینه پرواز و مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری گرسماسر - بومگردی - خودروی سافاری شخصی
مازندران
سافاری گرسماسر - بومگردی - خودروی سافاری شخصی

کد سفر : ۴۴۴۰/۴۴۴۱/۵۴۰۰

سفر : ۳ روزه

۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 6.390.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین