تورها

طبیعت گردی


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
یزد ۴۶۴۱/۴۶۴۲/۴۶۴۳ یزد- اقامتگاه بومگردی/هتل سنتی - اتوبوس VIP (ویژه نوروز 1402)
مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد
موجود ۳ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۲
خراسان جنوبی ۴۵۳۴/۴۶۶۶/۴۶۶۷ طبس و کال جنی - اقامتگاه سنتی (ویژه نوروز 1402)
۶,۶۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۱-۱۲-۲۸
خوزستان ۴۶۸۴/۴۶۸۵/۴۶۸۶ خوزستان - هتل سنتی/ هتل 4* - +پرواز
۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان
+ هزینه پرواز رفت و برگشت
موجود
۴ روزه
۱۴۰۱-۱۱-۲۶
بوشهر ۴۶۸۰/۴۶۸۱/۴۶۸۸ سافاری (C) سیراف، کنگان تا بوشهر- خانه محلی/ اقامتگاه بومگردی - خودروی سافاری شخصی( ویژه نوروز 1402)
۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
.در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 8.900.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد. +هزینه پرواز
محدود ۵ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۷
بوشهر- هرمزگان ۴۶۸۲/۴۶۸۳/۴۶۸۹ سافاری (B) عسلویه، زیارت و لاوان - خانه محلی - خودروی سافاری شخصی (ویژه نوروز 1402)/+پرواز
۹,۵۶۰,۰۰۰ تومان
۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان
.در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 7.900.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد. +هزینه پرواز
محدود ۵ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۲
هرمزگان - سیستان و بلوچستان ۴۶۹۰/۴۶۹۱/۴۶۹۲ سافاری جاسک کهنه- درک- گواتر / خانه محلی/ هتل - پرواز/خودروی سافاری شخصی( ویژه نوروز ۱۴۰۲)
۱۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان
.در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 12.000.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد. +هزینه پرواز
موجود
۶ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۷
طبیعت گردی-خوزستان ۱۹۰/۳۸۶۲/۴۶۹۳ شهیون تا کول خرسون - کمپ - اتوبوس VIP (ویژه نوروز 1402)
۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۹
طبیعت گردی-خوزستان ۱۹۰/۳۸۶۲/۴۶۹۷ شهیون تا کول خرسون - کمپ - اتوبوس VIP (ویژه نوروز 1402)
۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۱-۱۲-۲۹
طبیعت گردی-خوزستان ۱۹۰/۳۶۸۸/۴۶۹۸ هلن تا زراس - خانه محلی - اتوبوسVIP (ویژه نوروز 1402)
۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۹
سیستان و بلوچستان- کرمان-یزد ۴۶۹۹/۴۷۰۰/۴۷۰۱ سافاری بزمان تا راگه - بومگردی / هتل - خودرو سافاری کلوت (ویژه نوروز 1402)
۱۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
.در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 11.000.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد. +هزینه پرواز.
موجود
۶ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۱۰
طبیعت گردی-خوزستان ۱۹۰/۴۷۱۱/۴۷۱۲ شهیون تا کول خرسون - کمپ - اتوبوس VIP
۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳.۵ روزه
۱۴۰۱-۱۱-۱۹
طبیعت گردی-خوزستان ۱۹۰/۴۷۲۱/۴۷۲۲ شوشتر کمپ سوزا اتوبوس vip ( ویژه نوروز 1402 )
۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۹,۴۲۵,۰۰۰ تومان
محدود ۵.۵ روزه
۱۴۰۱-۱۲-۲۸
طبیعت گردی-خوزستان ۱۹۰/۴۷۲۱/۴۷۲۴ شوشتر کمپ سوزا اتوبوس vip ( ویژه نوروز 1402 )
۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۵.۵ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۱
طبیعت گردی-خوزستان ۱۹۰/۴۷۲۱/۴۷۲۵ شوشتر کمپ سوزا اتوبوس vip ( ویژه نوروز 1402 )
۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۵.۵ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۸
فارس - بوشهر ۴۷۴۵/۴۷۴۶/۴۷۴۷ سافاری (A) ایزدخواست، عشایر قشقایی و خلیج فارس - کمپ عشایری/ خانه محلی - خودرو سافاری کلوت
۵,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 5.560.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.
موجود
۳ روزه
۱۴۰۱-۱۲-۲۸
بوشهر - چهار محال و بختیاری ۴۷۴۸/۴۷۴۹/۴۷۵۱ سافاری (D) بوشهر- قشلاق لیلنبه - خانه محلی/ هتل 3* - خودرو سافاری کلوت
۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان
۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 5.340.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.
موجود
۳ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۱۰
گلستان ۴۷۳۷/۴۷۳۸/۴۷۵۲ ترکمن صحرا - اقامتگاه بومگردی - اتوبوس (VIP (25 (ویژه نوروز 1402)
۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳ روزه
۱۴۰۱-۱۲-۲۹
گلستان ۴۷۳۷/۴۷۳۸/۴۷۵۳ ترکمن صحرا - اقامتگاه بومگردی - اتوبوس (VIP (25 (ویژه نوروز 1402)
۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۲
گلستان ۴۷۳۷/۴۷۳۸/۴۷۵۴ ترکمن صحرا - اقامتگاه بومگردی - اتوبوس (VIP (25 (ویژه نوروز 1402)
۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۱۰
خراسان جنوبی ۴۵۳۴/۴۶۶۶/۴۷۵۹ طبس و کال جنی - اقامتگاه سنتی (ویژه نوروز 1402)
۶,۶۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۱
خراسان جنوبی ۴۵۳۴/۴۶۶۶/۴۷۶۰ طبس و کال جنی - اقامتگاه سنتی (ویژه نوروز 1402)
۶,۶۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۱۰
لرستان ۴۷۶۱/۴۷۶۲/۴۷۶۳ سرزمین آبشارها - هتل - اتوبوس VIP
مبلغ تور متعاقباً اعلام خواهد شد
موجود
۳ روزه
۱۴۰۲-۰۱-۰۲
خوزستان ۴۶۸۴/۴۷۶۷/۴۷۶۸ شوش- اهواز- خرمشهر- خرم‌آباد- هتل4*/هتل3* -اتوبوس VIP (ویژه نوروز 1402)
۸,۹۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴.۵ روزه
۱۴۰۱-۱۲-۲۸
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
یزد- اقامتگاه بومگردی/هتل سنتی - اتوبوس VIP  (ویژه نوروز 1402)
یزد
یزد- اقامتگاه بومگردی/هتل سنتی - اتوبوس VIP (ویژه نوروز 1402)

کد سفر : ۴۶۴۱/۴۶۴۲/۴۶۴۳

سفر : ۳ روزه

مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
طبس و کال جنی - اقامتگاه سنتی (ویژه نوروز 1402)
خراسان جنوبی
طبس و کال جنی - اقامتگاه سنتی (ویژه نوروز 1402)

کد سفر : ۴۵۳۴/۴۶۶۶/۴۶۶۷

سفر : ۳.۵ روزه

۶,۶۷۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
خوزستان - هتل سنتی/ هتل 4* -  +پرواز
خوزستان
خوزستان - هتل سنتی/ هتل 4* - +پرواز

کد سفر : ۴۶۸۴/۴۶۸۵/۴۶۸۶

سفر : ۴ روزه

۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان
+ هزینه پرواز رفت و برگشت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری (C) سیراف، کنگان تا بوشهر- خانه محلی/ اقامتگاه بومگردی - خودروی سافاری شخصی( ویژه نوروز 1402)
بوشهر
سافاری (C) سیراف، کنگان تا بوشهر- خانه محلی/ اقامتگاه بومگردی - خودروی سافاری شخصی( ویژه نوروز 1402)

کد سفر : ۴۶۸۰/۴۶۸۱/۴۶۸۸

سفر : ۵ روزه

۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
.در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 8.900.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد. +هزینه پرواز

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری (B) عسلویه، زیارت و لاوان  - خانه محلی - خودروی سافاری شخصی (ویژه نوروز 1402)/+پرواز
بوشهر- هرمزگان
سافاری (B) عسلویه، زیارت و لاوان - خانه محلی - خودروی سافاری شخصی (ویژه نوروز 1402)/+پرواز

کد سفر : ۴۶۸۲/۴۶۸۳/۴۶۸۹

سفر : ۵ روزه

۹,۵۶۰,۰۰۰ تومان
۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان
.در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 7.900.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد. +هزینه پرواز

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری جاسک کهنه- درک- گواتر /  خانه محلی/ هتل - پرواز/خودروی سافاری شخصی( ویژه نوروز ۱۴۰۲)
هرمزگان - سیستان و بلوچستان
سافاری جاسک کهنه- درک- گواتر / خانه محلی/ هتل - پرواز/خودروی سافاری شخصی( ویژه نوروز ۱۴۰۲)

کد سفر : ۴۶۹۰/۴۶۹۱/۴۶۹۲

سفر : ۶ روزه

۱۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان
.در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 12.000.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد. +هزینه پرواز

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
شهیون تا کول خرسون - کمپ - اتوبوس VIP (ویژه نوروز 1402)
طبیعت گردی-خوزستان
شهیون تا کول خرسون - کمپ - اتوبوس VIP (ویژه نوروز 1402)

کد سفر : ۱۹۰/۳۸۶۲/۴۶۹۳

سفر : ۳.۵ روزه

۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
هلن تا زراس - خانه محلی - اتوبوسVIP (ویژه نوروز 1402)
طبیعت گردی-خوزستان
هلن تا زراس - خانه محلی - اتوبوسVIP (ویژه نوروز 1402)

کد سفر : ۱۹۰/۳۶۸۸/۴۶۹۸

سفر : ۳.۵ روزه

۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری بزمان تا راگه - بومگردی / هتل - خودرو سافاری کلوت (ویژه نوروز 1402)
سیستان و بلوچستان- کرمان-یزد
سافاری بزمان تا راگه - بومگردی / هتل - خودرو سافاری کلوت (ویژه نوروز 1402)

کد سفر : ۴۶۹۹/۴۷۰۰/۴۷۰۱

سفر : ۶ روزه

۱۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
.در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 11.000.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد. +هزینه پرواز.

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
شهیون تا کول خرسون - کمپ - اتوبوس VIP
طبیعت گردی-خوزستان
شهیون تا کول خرسون - کمپ - اتوبوس VIP

کد سفر : ۱۹۰/۴۷۱۱/۴۷۱۲

سفر : ۳.۵ روزه

۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید زود هنگام
شوشتر کمپ سوزا  اتوبوس vip ( ویژه نوروز 1402 )
طبیعت گردی-خوزستان
شوشتر کمپ سوزا اتوبوس vip ( ویژه نوروز 1402 )

کد سفر : ۱۹۰/۴۷۲۱/۴۷۲۲

سفر : ۵.۵ روزه

۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۹,۴۲۵,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری (A) ایزدخواست، عشایر قشقایی و خلیج فارس - کمپ عشایری/ خانه محلی - خودرو سافاری کلوت
فارس - بوشهر
سافاری (A) ایزدخواست، عشایر قشقایی و خلیج فارس - کمپ عشایری/ خانه محلی - خودرو سافاری کلوت

کد سفر : ۴۷۴۵/۴۷۴۶/۴۷۴۷

سفر : ۳ روزه

۵,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 5.560.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سافاری (D) بوشهر- قشلاق لیلنبه - خانه محلی/ هتل 3* - خودرو سافاری کلوت
بوشهر - چهار محال و بختیاری
سافاری (D) بوشهر- قشلاق لیلنبه - خانه محلی/ هتل 3* - خودرو سافاری کلوت

کد سفر : ۴۷۴۸/۴۷۴۹/۴۷۵۱

سفر : ۳ روزه

۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان
۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
در صورت استفاده از خودروهای کلوت مبلغ 5.340.000 تومان به هزینه سفر افزوده خواهد شد.

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ترکمن صحرا - اقامتگاه بومگردی - اتوبوس (VIP (25 (ویژه نوروز 1402)
گلستان
ترکمن صحرا - اقامتگاه بومگردی - اتوبوس (VIP (25 (ویژه نوروز 1402)

کد سفر : ۴۷۳۷/۴۷۳۸/۴۷۵۲

سفر : ۳ روزه

۵,۶۹۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
سرزمین آبشارها - هتل - اتوبوس VIP
لرستان
سرزمین آبشارها - هتل - اتوبوس VIP

کد سفر : ۴۷۶۱/۴۷۶۲/۴۷۶۳

سفر : ۳ روزه

مبلغ تور متعاقباً اعلام خواهد شد

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
شوش- اهواز- خرمشهر- خرم‌آباد- هتل4*/هتل3* -اتوبوس VIP (ویژه نوروز 1402)
خوزستان
شوش- اهواز- خرمشهر- خرم‌آباد- هتل4*/هتل3* -اتوبوس VIP (ویژه نوروز 1402)

کد سفر : ۴۶۸۴/۴۷۶۷/۴۷۶۸

سفر : ۴.۵ روزه

۸,۹۷۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین