تورها

طبیعت گردی


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
ایران و شمال غرب ۲۰۳۵/۲۰۴۰/۲۴۶۳ ایران غرب - اتوبوس 25 صندلی VIP
موجود
۸ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۸
سفر با سلام ۷۰۰/۱۵۱۰/۲۵۸۷ تجربه‌ی آوا و صدا در طبیعت
۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۱۰-۰۵
سفر با سلام ۷۰۰/۱۵۱۰/۲۵۹۰ تجربه‌ی آوا و صدا در طبیعت
۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۰۹-۲۸
تور دریا به دریا ۴۰۳/۲۷۵۸/۲۷۸۵ خزر تا خلیج فارس
۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱۲ روزه
۱۳۹۸-۱۱-۰۹
تور یزد ۳۷۲/۲۶۱۵/۲۸۹۰ کوه و کویر یزد ویژه شب یلدا
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
تکمیل ۳ روزه
۱۳۹۸-۰۹-۲۷
یزد ۲۹۵۳/۲۹۵۴/۲۹۵۵ کوه و کویر یزد ویژه شب یلدا - حرکت از مشهد
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۹-۲۶
یزد ۲۹۵۷/۲۹۵۸/۲۹۵۹ کوه و کویر یزد ویژه شب یلدا - حرکت از همدان
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۹-۲۷
نپال ۲۴۳۶/۲۴۳۷/۲۹۷۶ کاتماندو - چیتوان - پخارا
1150$(50دلار تخفیف تا پایان دی ماه )
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت
موجود
۸ روزه
۱۳۹۹-۰۱-۰۴
تور یزد ۳۷۲/۲۹۸۲/۲۹۸۳ کوه و کویر یزد ویژه شب یلدا - گروه دوم
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
محدود ۳ روزه
۱۳۹۸-۰۹-۲۷
اصفهان ۲۹۸۶/۲۹۹۸/۳۰۰۰ ابیانه - متین‌آباد
۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲ روزه
۱۳۹۸-۱۰-۱۹
تور یزد ۳۷۲/۳۰۰۳/۳۰۰۴ کوه و کویر یزد ویژه شب یلدا - گروه سوم
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۸-۰۹-۲۷
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
تجربه‌ی آوا و صدا در طبیعت
سفر با سلام
تجربه‌ی آوا و صدا در طبیعت

کد سفر : ۷۰۰/۱۵۱۰/۲۵۸۷

سفر : ۲ روزه

۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
خزر تا خلیج فارس
تور دریا به دریا
خزر تا خلیج فارس

کد سفر : ۴۰۳/۲۷۵۸/۲۷۸۵

سفر : ۱۲ روزه

۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کوه و کویر یزد ویژه شب یلدا
تور یزد
کوه و کویر یزد ویژه شب یلدا

کد سفر : ۳۷۲/۲۶۱۵/۲۸۹۰

سفر : ۳ روزه

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کوه و کویر یزد ویژه شب یلدا - حرکت از مشهد
یزد
کوه و کویر یزد ویژه شب یلدا - حرکت از مشهد

کد سفر : ۲۹۵۳/۲۹۵۴/۲۹۵۵

سفر : ۳ روزه

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کوه و کویر یزد ویژه شب یلدا - حرکت از همدان
یزد
کوه و کویر یزد ویژه شب یلدا - حرکت از همدان

کد سفر : ۲۹۵۷/۲۹۵۸/۲۹۵۹

سفر : ۳ روزه

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کاتماندو - چیتوان - پخارا
نپال
کاتماندو - چیتوان - پخارا

کد سفر : ۲۴۳۶/۲۴۳۷/۲۹۷۶

سفر : ۸ روزه

1150$(50دلار تخفیف تا پایان دی ماه )
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کوه و کویر یزد ویژه شب یلدا - گروه دوم
تور یزد
کوه و کویر یزد ویژه شب یلدا - گروه دوم

کد سفر : ۳۷۲/۲۹۸۲/۲۹۸۳

سفر : ۳ روزه

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
ابیانه - متین‌آباد
اصفهان
ابیانه - متین‌آباد

کد سفر : ۲۹۸۶/۲۹۹۸/۳۰۰۰

سفر : ۲ روزه

۹۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
کوه و کویر یزد ویژه شب یلدا - گروه سوم
تور یزد
کوه و کویر یزد ویژه شب یلدا - گروه سوم

کد سفر : ۳۷۲/۳۰۰۳/۳۰۰۴

سفر : ۳ روزه

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین