تورها

طبیعت گردی


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
راهپیمایی/ پیمایشی ۲۳۴۴/۲۳۴۹/۴۴۵۷ جنگل ابر تا شیرین آباد - بومگردی و هتل *3
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۴۰۱-۰۷-۱۳
کردستان و سقز ۱۹۰۲/۲۰۱۶/۴۵۰۸ تخت سلیمان/ سقز و بانه - هتل *4 - اتوبوس(25)VIP
۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۱-۰۷-۱۲
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
تخفیف خرید زود هنگام
جنگل ابر تا شیرین آباد - بومگردی و هتل *3
راهپیمایی/ پیمایشی
جنگل ابر تا شیرین آباد - بومگردی و هتل *3

کد سفر : ۲۳۴۴/۲۳۴۹/۴۴۵۷

سفر : ۳ روزه

۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخت سلیمان/ سقز و بانه - هتل *4 - اتوبوس(25)VIP
کردستان و سقز
تخت سلیمان/ سقز و بانه - هتل *4 - اتوبوس(25)VIP

کد سفر : ۱۹۰۲/۲۰۱۶/۴۵۰۸

سفر : ۳.۵ روزه

۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین