تورها

کوه نوردی


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
کوهنوردی ۳۴۰۷/۳۹۵۱/۵۵۰۷ صعود قله تفتان(3941) - سوئیت / هتل*3 - پرواز
مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد
موجود ۳ روزه
۱۴۰۲-۰۹-۲۳
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
صعود قله تفتان(3941) - سوئیت / هتل*3 - پرواز
کوهنوردی
صعود قله تفتان(3941) - سوئیت / هتل*3 - پرواز

کد سفر : ۳۴۰۷/۳۹۵۱/۵۵۰۷

سفر : ۳ روزه

مبلغ تور متعاقبا اعلام خواهد شد

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین