تورها

جشنواره تیرگان


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
طبیعت گردی-ارسباران ۷۵۶/۱۶۰۰/۳۲۷۷ کلیبر تا جلفا- هتل*3/*4 - اتوبوس(25) VIP
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۴۹,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۵-۱۵
طبیعت گردی-ارسباران ۷۵۶/۱۶۰۰/۳۲۷۸ کلیبر تا جلفا- هتل*3/*4 - اتوبوس(25) VIP
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۶
آذربایجان-کندوان ۷۵۱/۱۵۹۷/۳۲۸۰ گذری بر تاریخ - هتل *5 - قطار
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۵-۱۶
آذربایجان-کندوان ۷۵۱/۱۵۹۷/۳۲۸۱ گذری بر تاریخ - هتل *5 - قطار
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۷
اردبیل - گیلان ۹۴۴/۱۶۷۴/۳۲۹۱ خلخال به اسالم - اقامتگاه محلی
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۴-۱۸
ییلاق گردی-اردبیل ۷۳۰/۱۵۴۷/۳۳۴۱ خیاو و شیروان دره - هتل کاروانسرای درنا - اتوبوس(25)VIP
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۵-۱۵
آذربایجان-کندوان ۷۵۱/۱۵۹۷/۳۳۷۲ گذری بر تاریخ - هتل *5 - قطار
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲.۵ روزه
۱۳۹۹-۰۷-۱۶
آذربایجان-کندوان ۷۵۱/۱۵۹۷/۳۳۷۳ گذری بر تاریخ - هتل *5 - قطار
موجود
۲.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
طبیعت گردی-ارسباران ۷۵۶/۱۶۰۰/۳۳۷۵ کلیبر تا جلفا- هتل*3/*4 - اتوبوس(25) VIP
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
ییلاق گردی-اردبیل ۷۳۰/۱۵۴۷/۳۳۷۶ خیاو و شیروان دره - هتل کاروانسرای درنا - اتوبوس(25)VIP
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
طبیعت گردی-اسالم ۸۴۹/۱۶۳۹/۳۳۷۹ اسالم به خلخال - هتل*3 - اتوبوس (30)VIP
۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۴-۲۵
طبیعت گردی-اسالم ۸۴۹/۱۶۳۹/۳۳۸۰ اسالم به خلخال - هتل*3 - اتوبوس (30)VIP
۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۵-۱۶
طبیعت گردی-اسالم ۸۴۹/۱۶۳۹/۳۳۸۱ اسالم به خلخال - هتل*3 - اتوبوس (30)VIP
۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۳۹۹-۰۶-۰۷
طبیعت گردی-اسالم ۸۴۹/۱۶۳۹/۳۳۸۲ اسالم به خلخال - هتل*3 - اتوبوس (30)VIP
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۵
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
تخفیف خرید زود هنگام
کلیبر تا جلفا- هتل*3/*4 - اتوبوس(25) VIP
طبیعت گردی-ارسباران
کلیبر تا جلفا- هتل*3/*4 - اتوبوس(25) VIP

کد سفر : ۷۵۶/۱۶۰۰/۳۲۷۷

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۴۹,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
گذری بر تاریخ - هتل *5 - قطار
آذربایجان-کندوان
گذری بر تاریخ - هتل *5 - قطار

کد سفر : ۷۵۱/۱۵۹۷/۳۲۸۰

سفر : ۲.۵ روزه

۱,۳۹۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین
خلخال به اسالم - اقامتگاه محلی
اردبیل - گیلان
خلخال به اسالم - اقامتگاه محلی

کد سفر : ۹۴۴/۱۶۷۴/۳۲۹۱

سفر : ۲.۵ روزه

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
خیاو و شیروان دره - هتل کاروانسرای درنا - اتوبوس(25)VIP
ییلاق گردی-اردبیل
خیاو و شیروان دره - هتل کاروانسرای درنا - اتوبوس(25)VIP

کد سفر : ۷۳۰/۱۵۴۷/۳۳۴۱

سفر : ۳.۵ روزه

۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
اسالم به خلخال - هتل*3 - اتوبوس (30)VIP
طبیعت گردی-اسالم
اسالم به خلخال - هتل*3 - اتوبوس (30)VIP

کد سفر : ۸۴۹/۱۶۳۹/۳۳۷۹

سفر : ۳ روزه

۱,۲۹۰,۰۰۰ تومانجزئیات بیشتر / خرید آنلاین