تورها

جشنواره تیرگان


نام تور کد سفر نوع تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
آذربایجان-کندوان ۷۵۱/۱۵۹۷/۳۳۷۳ گذری بر تاریخ - هتل *5 - قطار
موجود
۲.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
طبیعت گردی-ارسباران ۷۵۶/۱۶۰۰/۳۳۷۵ کلیبر تا جلفا- هتل*3/*4 - اتوبوس(25) VIP
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۲-۱۳
ییلاق گردی-اردبیل ۷۳۰/۱۵۴۷/۳۳۷۶ خیاو و شیروان دره - هتل کاروانسرای درنا - اتوبوس(25)VIP
۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۲-۱۳
طبیعت گردی-اسالم ۸۴۹/۱۶۳۹/۳۳۸۲ اسالم به خلخال - هتل*3 - اتوبوس (25)VIP
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۴
ییلاق گردی-اردبیل ۷۳۰/۱۵۴۷/۳۷۰۹ خیاو و شیروان دره - هتل کاروانسرای درنا - اتوبوس(25)VIP
۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
طبیعت گردی-ارسباران ۷۵۶/۱۶۰۰/۳۷۱۰ کلیبر تا جلفا- هتل*3/*4 - اتوبوس(25) VIP
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳.۵ روزه
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
طبیعت گردی-اسالم ۸۴۹/۱۶۳۹/۳۷۱۶ اسالم به خلخال - هتل*3 - اتوبوس (25)VIP
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳ روزه
۱۴۰۰-۰۲-۱۵
منطقه / نوع تور کد سفر نام تور قیمت ظرفیت مدت تاریخ
  روز تعطیل
گذری بر تاریخ - هتل *5 - قطار
آذربایجان-کندوان
گذری بر تاریخ - هتل *5 - قطار

کد سفر : ۷۵۱/۱۵۹۷/۳۳۷۳

سفر : ۲.۵ روزه


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
تخفیف خرید زود هنگام
کلیبر تا جلفا- هتل*3/*4 - اتوبوس(25) VIP
طبیعت گردی-ارسباران
کلیبر تا جلفا- هتل*3/*4 - اتوبوس(25) VIP

کد سفر : ۷۵۶/۱۶۰۰/۳۳۷۵

سفر : ۳.۵ روزه

۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
خیاو و شیروان دره - هتل کاروانسرای درنا - اتوبوس(25)VIP
ییلاق گردی-اردبیل
خیاو و شیروان دره - هتل کاروانسرای درنا - اتوبوس(25)VIP

کد سفر : ۷۳۰/۱۵۴۷/۳۳۷۶

سفر : ۳.۵ روزه

۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین
اسالم به خلخال - هتل*3 - اتوبوس (25)VIP
طبیعت گردی-اسالم
اسالم به خلخال - هتل*3 - اتوبوس (25)VIP

کد سفر : ۸۴۹/۱۶۳۹/۳۳۸۲

سفر : ۳ روزه

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان


جزئیات بیشتر / خرید آنلاین